AAU logo

Institut for Kultur og Globale Studier

Uddannelser ved Skolen for Kultur og Globale Studier

Verden i dag er præget af møder mellem mennesker på kryds og tværs på mange forskellige grænser og niveauer både i hverdagen og i arbejdslivet. Skolen for Kultur og Globale Studier har som særkende, at dens uddannelser er orienteret ’ud mod verden’ – med både danske, nordiske, europæiske og globale perspektiver. Skolens uddannelser arbejder med kultur, samfund og identitet på tværs af tid og rum og med forskellige udtryksformer for kultur, samfund og identitet i et forandringsperspektiv. Herved bliver skolen en ramme for uddannelse af kvalificeret global arbejdskraft.

Bachelor, sidefag og tilvalgsfag

Bachelor, sidefag og tilvalgsfag

Skolen for Kultur og Globale Studier tilbyder bachelor- og sidefagsuddannelser inden for dansk, historie, engelsk og  tysk. Desuden kan du læse bacheloruddannnelser inden for engelsk sprog og internationale studier og international virksomhedskommunikation (engelsk, spansk og tysk). Desuden udbyder vi sidefag inden for kulturforståelse og tilvalgsfag inden for organisation og ledelse, kinesiske områdestudier og it og kommunikation.Læs mere om skolens barcheloruddannelseR

 

Studienævn

Skolens uddannelser er organiseret under syv studienævn, som administrerer en eller flere uddannelser. De studerende, som sidder som næstformænd i studienævnene, kan kontaktes via deres forum i Moodle for Skolen for Kultur og Globale Studier.

Læs merE


Studieadministration

Eksamensordning for Det Humanistiske og det Samfundsvidenskabelige fakultet

Examination Regulations (in English)

Specialeregler for Humanistiske og Samfundsvidenskabelige uddannelser

Master's Thesis Regulations (in English)

 

 

studievejledning

Hvis du vil vide mere om en af skolens uddannelser, kan du kontakte den decentrale studievejleder for uddannelsen. De decentrale studievejledere er selv studerende på den uddannelse, de vejleder om.

Læs merE


studieguiden

I Studieguiden kan du læse om alle uddannelser på Aalborg Universitet, ligesom du kan finde oplysninger om optagelseskrav, ansøgningsfrister osv.

Læs merE


studieliv og studieaktiviteter

På Aalborg Universitet engagerer de studerende sig traditionelt i forskellige fritidsaktiviteter i regi af universitet. Vil du gerne mødes med andre studerende fra AAU, kan du benytte dig af nogen af de mange tilbud.

studieliv

studieaktiviteter

Kandidat og specialiseringer

Kandidat og specialiseringer

Skolen for Kultur og Globale Studier tilbyder kandidatuddannelser inden for (fremmed)sprog, kultur, globalisering, historie, turisme og internationale (herunder europæiske) forhold.

Læs mere om skolens kandidatuddannelser

STUDIEAKTIVITETER UDEN FOR BA- OG KA-UDDANNELSERNE

Global Graduate Certificate

(program for internationale og interkulturelle studieaktiviteter) 

SEE MORE

Efter- og videreuddannelse

Efter- og videreuddannelse

På Skolen for Kultur og Globale Studier kan du finde efter- og videreuddannelse i form af enkeltfag og moduler inden for tysk (UniTysk) og spansk (UniSpansk). Desuden udbyder vi en masteruddannelse i Informationsforvaltning og Records Management (MIR). Du har desuden mulighed for at følge moduler på vores bachelor- og kandidatuddannelser under Tompladsordningen.Læs mere om Skolens efter-/videreuddannelser

 

Kontakt Skolen for Kultur og Globale Studier

Uddannelseskoordinator Susanne Hald

Kroghstræde 1

9220 Aalborg Øst

Tlf. 9940 9872

sushald@cgs.aau.dk

 

 

Samarbejde og netværk

Skolen for Kultur og Globale Studier er stærkt engageret i samarbejde med aftagerne af vores kandidater, med virksomheder og organisationer både lokalt og internationalt samt med vores alumner i ind- og udland.

Læs mere