AAU logo

Institut for Kultur og Globale Studier

Institut for Kultur og Globale Studier er et tværfakultært institut, der bygger bro mellem Det Humanistiske og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Instituttets forskere og undervisere trækker på både samfundsvidenskabelige og humanistiske teorier og metoder i arbejdet med at forstå kultur og samfund: relationer mellem mennesker, mellem kulturer, mellem det lokale og det globale, mellem fortid og fremtid.

Forskning

Institut for Kultur og Globale Studier favner forskningsmæssigt bredt, med vægten lagt på samspillet mellem kulturelle, sociale og politiske processer i en globaliserende verden, og særligt med fokus på interkulturel kommunikation, transnationale relationer, identitetsskabelse og kulturproduktion. Forskningen er organiseret i forskningsgrupper og faglige netværk.

Læs mere om forskning

Forskeruddannelser

CGS har omkring 45 ph.d.studerende, der er tilknyttet et af instituttets to forskeruddannelses-programmer Interdisciplinære Diskursstudier og Kultur og Globale Studier. De undersøger forskellige genstandsfelter ved hjælp af diskurs- og kulturstudier samt forsker i transnationale kulturelle, politiske og økonomiske processer.
 

forskeruddannelsesprogrammer

Uddannelser

Skolen for Kultur og Globale Studier har som særkende, at dens uddannelser er orienteret ’ud mod verden’ – med både danske, nordiske, europæiske og globale perspektiver. Skolens uddannelser beskæftiger sig med elementer af det globale og deres forhold til det nationale/regionale – f.eks. historie og politik, kulturelle tekststudier, professionel kommunikation, medier og sprog.

Læs mere om uddannelser

Kontakt

Institut for Kultur og Globale Studier
Kroghstræde 1
9220 Aalborg Øst

Telefon: 9940 9208
Mail: contact@cgs.aau.dk

► Kontakt administrationen

► Kontakt ledelsen

EAN-nummer: 5798 000 420 793
P-nummer: 1012065945
CVR/VAT-nummer: DK 29102384
 

Organisation