AAU logo

Institut for Kultur og Globale Studier

Faglige netværk ved Kultur og Globale Studier

Udover forskningsgrupper eksisterer der en række faglige netværk, som typisk har en løsere karakter og en smallere aktivitetsprofil og ofte har medlemmer på tværs af forskningsgrupper og institutter.

Center for Dansk-Tysk Kulturtransfer

Center for Dansk-Tysk Kulturtransfer

Center for Dansk-Tysk Kulturtransfer undersøger kulturelle vekselvirkninger mellem Danmark og Tyskland/Østrig. Centret ønsker at bidrage til en forståelse af landenes kulturelle egenart gennem kontrastiv forskning.

Læs mere

C-Inter

C-Inter

C-Inter samler forskere, der arbejder teoretisk og empirisk med internationalisering på universiteter, i organisationer og samfundet generelt. 

 

Læs mere

Future of Archives

Future of Archives

DFF-Netværket Digitization and the Future of Archives (2018-2021) har til formål at skabe et forum, hvor nordiske, europæiske og international forskere og praktikere kan samles. Netværket stræber imod at udvikle en fælles forståelse af kernebegreber som ”record” og ikke mindst finde måder hvorpå man kan imødekomme udfordringerne ift. eksempelvis autenticitetsbegrebet og dokumentation i en digital verden. Dette inkluderer refleksioner ift. de praksisser hvor records skabes og anvendes i forskellige organisatoriske og nationale kontekster.

Læs mere

IRGiC - Interdisciplinære Kulturstudier

IRGiC - Interdisciplinære Kulturstudier

Interdisciplinære Kulturstudier (IRGIC) består af 24 forskere inden for fagområderne nordisk, engelsk, tysk og spansk litteratur og kultur, idé- og mediehistorie samt musik. IRGIC afholder hvert år konferencer og har udgivet en række fagfællebedømte antologier. Læs mere

LAS - Latinamerikanske Studier

LAS - Latinamerikanske Studier

Latinamerikanske Studier er et internationalt forskningsnetværk, som forsker i de aktuelle politiske og sociale problemstillinger i Latinamerika, herunder den komplekse sammenhæng mellem samfunds- og miljømæssige forhold, nye sociale bevægelser og civilsamfundsorganisationer i regionen, menneskerettighedspolitik og latinamerikanske kulturer og samfund.

Læs mere

Nordic Literary History Now

Nordic Literary History Now

Nordic Literary History Now er et forskningsnetværk støttet af Nordisk samarbejdsnævn for humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning (NOS-HS). Netværket, der består af ca. 40 forskere fra alle de nordiske lande, beskæftiger sig med litteraturhistorieforskningens og -undervisningens aktuelle status i Norden under tre overskrifter: Nye tilgange til litteraturhistorien, nye rammesætninger for litteraturhistorien, og nye og fornyede begreber inden for litteraturhistorieforskningen.  

Læs mere

NorLyr - Netværket Nordisk modernistisk lyrik

NorLyr - Netværket Nordisk modernistisk lyrik

Netværket Nordisk modernistisk lyrik (NorLyr) blev stiftet i 2003 af en række forskere fra universiteter i Danmark, Norge, Sverige og Finland. NorLyr består af 16 nordiske lyrikforskere, afholder hvert år konferencer og har udgivet en række fagfællebedømte antologier.

Læs mere

RGEPS - Research Group for European Policy Studies

RGEPS - Research Group for European Policy Studies

RGEPS er et internationalt forskernetværk med deltagelse af universiteterne i Aalborg, Barcelona (Autonoma), Linköping og Twente. Fokus er europæiske policy-studier. Et igangværende projekt er ’EU the good neighbour?’ om EU's naboskabspolitik.

Læs mere

UniMus - Center for videnskabelse inden for kulturarv og formidling

UniMus - Center for videnskabelse inden for kulturarv og formidling

UniMus arbejder for at udvikle forsknings-samarbejder mellem museer og universiteter og dermed fremme deling af viden inden for bl.a. kulturhistorie, formidling og kommunikation og oplevelsesdesign. Centret har base på Aalborg Universitet og er åbent for alle interesserede museer og universiteter.

Læs mere

Kontakt

Institut for Kultur og Globale Studier
Kroghstræde 1
9220 Aalborg Øst

Telefon: 9940 9208
Mail: contact@cgs.aau.dk

► Kontakt administrationen

► Kontakt ledelsen

EAN-nummer: 5798 000 420 793
P-nummer: 1012065945
CVR/VAT-nummer: DK 29102384
 

Mere om Kultur og Globale Studier
Organisation