AAU logo

Institut for Kultur og Globale Studier

Forskning ved Kultur og Globale Studier

Institut for Kultur og Globale Studier favner forskningsmæssigt bredt, med vægten lagt på samspillet mellem kulturelle, sociale og politiske processer i en globaliserende verden, og særligt med fokus på interkulturel kommunikation, transnationale relationer, identitetsskabelse og kulturproduktion. Forskningen ved instituttet er organiseret i forskningsgrupper og faglige netværk.

Forskningsgrupper

Alle ansatte med forskningsforpligtelse er medlem af mindst én forskningsgruppe. Med afsæt i en strategiplan arrangerer den enkelte forskningsgruppe forskellige aktiviteter såsom: faglige seminarer, fælles publikationer, ansøgninger om eksternt finansierede projekter og samarbejde med eksterne og internationale partnere.

 

 

Se forskningsgrupperne 

Faglige netværk

Udover forskningsgrupper eksisterer der en række faglige netværk, som typisk har en løsere karakter og en smallere aktivitetsprofil og ofte har medlemmer på tværs af forskningsgrupper og institutter.  

 

 


Se de faglige netværk

Forskningssamarbejde

Vi anser samarbejde og videnudveksling for at være afgørende for forskning på højt niveau. Derfor indgår instituttets forskere i en lang række forskningssamarbejder – herunder repræsentation i eksterne bestyrelser og udvalg – både regionalt, nationalt og internationalt. Derudover er flere af instituttets forskere involveret i samarbejder med private og offentlige organisationer og bidrager derigennem til videnudvikling regionalt og nationalt.

 

SE Forskningssamarbejde

Mere om forskning
Instituttet i medierne

Kontakt

Institut for Kultur og Globale Studier
Kroghstræde 1
9220 Aalborg Øst

Telefon: 9940 9208
Mail: contact@cgs.aau.dk

► Kontakt administrationen

► Kontakt ledelsen

EAN-nummer: 5798 000 420 793
P-nummer: 1012065945
CVR/VAT-nummer: DK 29102384
 

Mere om Kultur og Globale Studier
Organisation