AAU logo

Institut for Kultur og Globale Studier

Studienævnet for International Virksomhedskommunikation

Studienævnets sammensætning

Studienævnet for International Virksomhedskommunikation (BA- og kandidatuddannelser inden for engelsk, spansk og tysk virksomhedskommunikation). 


Studienævnsformand

Aase Voldgaard Larsen
Kroghstræde 3, Lokale: 5.206 
Tlf.: 9940 9172
E-mail: voldgaard@cgs.aau.dk
  

Øvrige valgte medlemmer (studerende)

Jacob Bjerregaard Laursen (næstformand)
Saina Priscilla Fjermeros
Søren Gram Riisgaard
Lea Peerstrup Magnussen

 

Øvrige valgte medlemmer (undervisere)

Lise-Lotte Holmgreen
Lotte Dam
Jeanne Strunck

Studienævnssekretær

Karina Ørskov Kristiansen
Kroghstræde 1 (rum 2.01¨5)
Tlf: 9940 9153 
Fax: 9815 7887
E-mail: karina@cgs.aau.dk

 

Aftagerpanelet

Bachelor- og kandidatuddannelserne i International Virksomhedskommunikation har nedsat et aftagerpanel, som har til opgave at drøfte spørgsmål om uddannelserne og sikre en dialog mellem uddannelserne og aftagerne om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet. Aftagerpanelet spiller ligeledes en stor rolle i udviklingen og akkrediteringen af nye og eksisterende uddannelser.

Aftagerpanelet for International Virksomhedskommunikation har følgende sammensætning:

  • Aase Voldgaard Larsen, AAU (formand)
  • Mette Øvad Christensen (Marketing Coordinator, Wrist Ship Supply)
  • Helle Bækkelund Sørensen, (Projektleder på VIA University College i Horsens)
  • Eva Aariis Späth (Alinea)
  • Brian Billund Kallehauge (Sales support, LogistikMaster ved Gabriel) 
  • Per Lindegaard Hjorth (Formand for Forbundet Kommunikation og Sprog)
  • Lotte Krüger Nygaard (Marketing- og salgskoordinator, Fjord Line)
  • Mette Andersen (Quality Systems Supporter, GRUNDFOS)

Panelet blev konstitueret på sit første møde den 14. maj 2009. 

► Kommissoriet for aftagerpanelet for International Virksomhedskommunikation


referater 

 

 

 

Evaluering af uddannelse og undervisning

Her kan du læse om Aalborg Universitets kvalitetssikring af uddannelserne.

Studienævnet evaluerer hvert semester undervisningen på uddannelserne under Studienævnet for International Virksomhedskommunikation. Evalueringerne omfatter kurser, projektarbejde, det samlede semester og den samlede uddannelse (uddannelsesevaluering). Se procedure for evaluering af undervisning og uddannelser her.

RESULTATER AF EVALUERING I FORÅRSSEMESTRET 2018


RESULTATER AF EVALUERING I efterårsSEMESTRET 2017

 
RESULTATER AF EVALUERING I forårsSEMESTRET 2017
 
RESULTATER AF EVALUERING I EFTERÅRSSEMESTRET 2016
 

RESULTATER AF EVALUERING I forårsSEMESTRET 2016

RESULTATER AF EVALUERING I efterårsSEMESTRET 2015

 Se evalueringer for foråret 2015 og tidligere