AAU logo

Institut for Kultur og Globale Studier

Studienævnet for Historie

Studienævnets sammensætning

Formand

Bo Poulsen (lærerrepræsentant)

næstformand

Simon Holleufer

Lærervalgte

Johan Heinsen
Michael F. Wagner

Valgt blandt de studerende

Camilla Bøgeskov Larsen, studievejleder
Mia Kanstrup

suppleanter (studerende)

 

Med observatørstatus

Robert C. Thomsen, skoleleder
Susanne Hald, uddannelseskoordinator
Andreas Bjerregaard Laursen, studerende

Kontakt studienævnet

Formand: Bo Poulsen
Næstformand: Andreas Parmo Hansen
Sekretær: Susanne Broberg Byrresen
Studievejleder: Hans Christian Jensen
 

 

Aftagerpanelet

Aftagerpanelet for Historie blev oprettet i 2006 og fungerer gennem årlige møder.

"På Historiestudiet opnås kvalifikationer i informationsindsamling og -formidling, systematisk analyse og samfundsforståelse, som den offentlige sektor, specielt de nye storkommuner, har brug for nu og i fremtiden. Hele grundideen i problemorienteret, projektorganiseret arbejde i grupper giver utroligt vigtige kompetencer, som efterspørges mere og mere i den offentlige servicesektor."

Søren Steensen, Kommunaldirektør - Brønderslev Kommune
 

Medlemmer af aftagerpanelet 

 • Anders Bloksgaard, museumsdirektør, Limfjordsmuseet
 • Elisabeth Barfod Carlsen, museumsinspektør, Lindholm Høje Museet
 • Flemming Nielsen, arkivar, Aalborg Stadsarkiv
 • Jesper Jarmbæk, direktør, Kort- og matrikelstyrelsen
 • Kim Houlberg, kontorchef, Aalborg Kommune
 • Lasse T. Jensen, lektor, Nørresundby Gymnasium og HF
 • Merete Harding, forlagsredaktør, Gyldendal
 • Per Høberg, inspektor, Frederikshavn Gymnasium & HF-Kurser
 • Steen Chr. Steensen, projektleder, Museumsundervisning MidtNord
 • Tommy Hald, journalist, TV2/Nord 
 • Casper Døssing, lektor Hasseris Gymnasium

Formand for aftagerpanelet

 • Lars Andersen, Historiestudiet, Aalborg Universitet. Email: la@cgs.aau.dk

Sekretær

referater

19. maj 2017
2015-2016
27. oktober 2014
10. juni 2013
7. maj 2012
2. maj 2011
3. maj 2010
4. maj 2009
6. maj 2008
22. maj 2007
5. september 2006