AAU logo

Institut for Kultur og Globale Studier

Studienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse

Studienævnets sammensætning

Formand

Marie Møller Jensen
Kroghstræde 3, 2.214
9220 Aalborg Ø, DK
Tlf. 9940 3279
 

næstformand

Natasja Nielsen Ravnsbæk (studerende engelsk)

Øvrige valgte medlemmer:

Jan Schlosser (VIP tysk) 
​Steen Ledet Christiansen (VIP engelsk)
Lotte Rye Pedersen (studerende tysk)
Kenni Kurt Hansen (studerende engelsk)

Observatør (underviser) 

Marlene Spanger (fagkoordinator Kulturforståelse)

Observatører (studerende):

Christian Harsfort (decentral studievejleder)

Studienævnssekretær

Evy Lyhn Christensen
Kroghstræde 1 (rum 2.008)
Tlf: 9940 9207
E-mail: evy@cgs.aau.dk

 

Aftagerpanelet

Bachelor- og kandidatuddannelserne i Engelsk, Tysk og Kulturforståelse har nedsat et aftagerpanel, som har til opgave at drøfte spørgsmål om uddannelserne og sikre en dialog mellem uddannelserne og aftagerne om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet. Aftagerpanelerne spiller ligeledes en stor rolle i udviklingen og akkrediteringen af nye og eksisterende uddannelser.

Aftagerpanelet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse har følgende sammensætning:

  • Steen Ledet Christiansen, formand for studienævnet og formand for panelet
  • Elsebeth Gabel Austin, rektor, Hjørring Gymnasium
  • Birgitte Jensen, projektleder, Markman
  • Trine Rasmussen, projektleder, Communicatelt
  • Henrik Hulsrøj, adjunkt, Skive Handelsskole
  • Lene Kirk-Sørensen, fagkonsulent, Ministeriet for Børn og Undervisning Departementet
  • Karen Bjørnbak Andersen, gymnasielærer, Aalborghus Gymnasium
  • Jordy Findanis, forlagsredaktør, Museum Tusculanum Press
  • Henrik Godsk, kunstfaglig leder, Kunstbygningen Vrå
  • Michael Hawkins, gymnasielærer, Aalborg Katedralskole


Panelet blev konstitueret på sit første møde den 14. maj 2009. Nedenfor finder du dagsordener for og referater af panelets møder. Du kan se kommissoriet for aftagerpanelet her.


Referater

Her kan du læse om Aalborg Universitets kvalitetssikring af uddannelser og undervisning.

Studienævnet evaluerer hvert semester undervisningen på uddannelserne under Studienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse. Evalueringerne omfatter kurser, projektarbejde, det samlede semester og den samlede uddannelse (uddannelsesevaluering).. Se procedure for evaluering af undervisningen her.

Nedenfor kan du se de seneste resultater af evalueringen og proceduren for evalueringen

Kursusevaluering/evaluering af vejledning E-2018

KURSUSEVALUERING/EVALUERING AF VEJLEDNING F-2018

KURSUSEVALUERING/EVALUERING AF VEJLEDNING E-2017

KURSUSEVALUERING/EVALUERING AF VEJLEDNING F-2017

KURSUSEVALUERING/EVALUERING AF VEJLEDNING E-2016

KURSUSEVALUERING/EVALUERING AF VEJLEDNING F-2016

KURSUSEVALUERING/EVALUERING AF VEJLEDNING E-2015


KURSUSEVALUERING/EVALUERING AF VEJLEDNING F-2015

KURSUSEVALUERING/EVALUERING AF VEJLEDNING E-2014

Kursusevaluering/evaluering af vejledning F-2014

Kursusevaluering/evaluering af vejledning E-2013 

Kursusevaluering/evaluering af vejledning F-2013 

Kursusevaluering/evaluering af vejledning E-2012

Kursusevaluering/evaluering af vejledning F-2012:

Kursusevaluering/evaluering af vejledning E-2011:

Kursusevaluering/evaluering af vejledning F-2011

 

 

Studienævnsreferater

Mødeplan 2018


Referater 2018


REFERATER 2017


referater 2016


referater 2015

REFERATER 2014


REFERATER 2013


REFERATER 2012


REFERATER 2011

Medarbejderlister