AAU logo

Institut for Kultur og Globale Studier

Uddannelser ved Institut for Kultur og Globale Studier

Verden i dag er præget af møder mellem mennesker på kryds og tværs af mange forskellige grænser og niveauer både i hverdagen og i arbejdslivet. Uddannelserne på Institut for Kultur og Globale Studier har som særkende, at de er orienteret ’ud mod verden’ – med både danske, nordiske, europæiske og globale perspektiver. Uddannelserne arbejder med kultur, samfund og identitet på tværs af tid og rum og med forskellige udtryksformer for kultur, samfund og identitet i et forandringsperspektiv. Herved bliver instituttet en ramme om uddannelse af kvalificeret global arbejdskraft.

 

Institut for Kultur og Globale Studier ・ Kroghstræde 3 ・ 9220 Aalborg Øst・ Tlf.: 9940 9208 ・E-mail: contact@cgs.aau.dk
EAN-nr.: 5798 000 420 793・ P-nr.: 1012065945 ・ CVR/VAT-nr.: DK 29102384