sponsorer

 

Det 29. Nordiske Historikermøde støttes af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation, Carlsbergfondet og Institut for Kultur og Globale Studier (AAU).

Det Frie Forskningsråd
Kultur og Kommunikation

 

***

Carlsbergfondet

***

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal

* * *

Clara Lachmanns stiftelse

* * *

Letterstedska föreningen

* * *

Det Obelske Familiefond

* * *

Institut for Kultur og
Globale Studier 
Aalborg Universitet

#nhm2017