AAU logo

Institut for Kultur og Globale Studier

Forskningssamarbejde ved Kultur og Globale studier

Vi anser samarbejde og videnudveksling for at være afgørende for forskning på højt niveau. Derfor indgår instituttets forskere i en lang række forskningssamarbejder – herunder repræsentation i eksterne bestyrelser og udvalg – både regionalt, nationalt og internationalt. Derudover er flere af instituttets forskere involveret i samarbejder med private og offentlige organisationer og bidrager derigennem til videnudvikling regionalt og nationalt.

Eksternt sponsoreret forskning 

Institut for Kultur og Globale Studier vil gerne fremme den eksternt sponserede forskning og vi modtager gerne henvendelser fra virksomheder, organisationer og andre forskningsinstitutioner om ideer til nye samarbejder. Neden for er oplistet eksempler på sådanne både små og store eksternt finansierede samarbejds- og forskningsprojekter:

 • Tourism Lifelong Learning Network (TOULL) 2012-2015 (projekt med det formål at udvikle livslange læringsforløb (jobtræning og omskoling af arbejdsløse) inden for turismeområdet i fire russiske regioner: Tomsk, Altay, Kemerovo and Ivanovo, støttet af EU’s Tempusprogram med 7 mio kr)
   
 • Routes of Knowledge: The global history of UNESCO, 1945-75 (juli 2013 - januar 2017, støttet af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation med 6,8 mio. kr. samt Aalborg Universitet, Georgia State University (USA) og Tama University (Japan))
   
 • Contemporary Poetry between Genres, Art Forms, and Media (August 2013-august 2016, finansieret af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation med 6,1 mio. kr. samt Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Høgskolen i Hedmark (Norge))
   
 • Etik og energi. Etikkens rolle i energipolitik og -planlægning siden 1960’erne – med særligt fokus på den danske energisektors overgang til bæredygtighed (Sept. 2014-Dec. 2017 – tværfagligt AAU-projekt, som er støttet af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation med knap 6 mio. kr.)
   
 • Udvandring og indvandring i et historisk perspektiv (august 2013-august 2016) (finansieret af Det Obelske Familiefond (1,5 mio. kr.), Det Danske Udvandrerarkiv, Immigrantmuseet og Aalborg Universitet med i alt knap 3,7 mio. kr.)
   
 • Betydningen af arbejdsmigration fra Østeuropa for det danske arbejdsmarked (2013-2016) (projekt i samarbejde med Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning og støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden med knap 3,5 mio. kr.)
   
 • Place branding på tværs - Udvikling af place branding metoder til styrkelse af erhvervsudvikling på tværs af turisme- og energisektorerne (2014-2016) (ErhvervsPhD-projekt i samarbejde med og finansieret af Erhvervsakademi Dania, Hobro og Skive Kommuner samt Aalborg Universitet med i alt knap kr. 1,9 mio. kr.)
   
 • Vidensdynamikker & destinationsudvikling og Fødevarer som oplevelsesstrategi på danske kystdestinationer (2014) (to projekter finansieret af Videncenter for Kystturisme med i alt knap 1 mio. kr.)
   
 • Rage – Hate Speech and Populist 'Othering' (2013-14) (projekt i samarbejde med andre europæiske universiteter og forskningsinstitutioner, støttet af DG Justice, hvoraf AAU’s andel udgør kr. 700.000)
   
 • Et projekt med og om kvinder i Egypten efter 25. januar-revolutionen (2014; dette etårige projekt er et samarbejde mellem AAU og en egyptisk NGO og er finansieret af Kvinfo med godt kr. 400.000)
   
 • Vision Nordjylland: Statslige arbejdspladser i Nordjylland skaber vækst (2013) (Støttet af Vækstforum med 256.000 samt Aalborg Universitet, Aalborg Kommune m.fl.)
   
 • Samarbejde i Brasilien: En udvidelse af Mariagerfjord Gymnasiums internationale profil (Aug. 2013-Dec. 2016) (samarbejdsprojekt med Mariagerfjord Gymnasium, støttet af bl.a. Region Nordjyllands Uddannelsespulje og Aalborg Universitet med i alt kr. 100.000, som udgør AAU’s del af projektbudgettet)

Få inspiration og læs mere om mulighederne for samarbejde med Aalborg Universitet via AAU Match og kontakt gerne instituttets matchmaker Ole Izard Høyer.

Det er muligt for virksomheder at få støtte til eller rabat på forskningssamarbejde via InnoBooster-ordningen.
 

Forskningsnetværk

For øjeblikket er instituttet repræsenteret i følgende forskningsnetværk og -samarbejder, bestyrelser og udvalg:

 • Bioetisk Forum (Poul Duedahl, 01-06-2001 → …)
 • Center for modernismeforskning (Internationalt forsknings- og udgivelsessamarbejde med andre nordiske modernismeforskere)
 • Energihistorisk netværk (Mogens Rüdiger, 01-01-2005 → …)
 • Foreningen for Kønsforskning i Danmark
 • IAMCR (International Association for Mass Communication Research) (Gunhild Agger, 01-01-1988 → …)
 • International Association for Scandinavian Studies
 • International Society for Intellectual History (Ben Dorfman, 01-10-2000 →)
 • International Society for the Study of European Ideas (Ben Dorfman, 01-09-2005 → …)
 • Internationalt forskningssamarbejde inden for rammerne af forskerskolen "Georg Brandes Skolen"
 • Netværk for Dansk Jazzhistorie
 • Netværket Den nordiske efterkrigspoetologi (Peter Stein Larsen, 24-01-2005 → …)
 • Nordic Society of Phenomenology (Ben Dorfman, 01-04-2005 → …)
 • Nordic/Baltic forskningsnetværk
 • Nordisk IMER (International Migration og Etniske Relationer) (Trine Lund Thomsen, 01-02-2007 → …)
 • Nyt Selskab for Historie (Poul Duedahl, 17-03-2010 → …)
 • PlaceME: Place, MEdiated Discourse and Embodied Interaction (Paul McIlvenny, 01-10-2006 → 30-09-2009 Sara H. Nygaard)
 • Retslingvistisk Netværk (Aase Voldgaard Larsen, 01-01-2011 →)
 • Universiteternes netværk for sprog og internationalisering (Lisbeth Rieshøj Amos, 06-03-2009 → … & Sara Højslet Nygaard, 05-05-2010 → …)
 • V-CenTAH: Virtual Center for Technology for the Elderly and Handicapped (Paul McIlvenny, 01-08-2007 → …)
 • VisitNordjylland (Henrik Halkier, 2007 → …)
 • NorLyr – Netværket Nordisk modernistisk lyrik (Peter Stein Larsen og Louise Mønster, 2012 → ...)

 

Mere om forskning ved Kultur og Globale Studier

Kontakt

Institut for Kultur og Globale Studier
Kroghstræde 1
9220 Aalborg Øst

Telefon: 9940 9208
Mail: contact@cgs.aau.dk

► Kontakt administrationen

► Kontakt ledelsen

EAN-nummer: 5798 000 420 793
P-nummer: 1012065945
CVR/VAT-nummer: DK 29102384
 

Mere om Kultur og Globale Studier
Organisation