AAU logo

Institut for Kultur og Globale Studier

Forskningsgrupper ved Kultur og Globale Studier

Alle ansatte med forskningsforpligtelse er medlem af mindst én forskningsgruppe. Med afsæt i en strategiplan arrangerer den enkelte forskningsgruppe forskellige aktiviteter såsom: faglige seminarer, fælles publikationer, ansøgninger om eksternt finansierede projekter og samarbejde med eksterne og internationale partnere.

ACEuS - Center for Europaforskning i Aalborg

ACEuS - Center for Europaforskning i Aalborg

ACEuS bedriver tværfaglig forskning vedrørende den Europæiske Unions aktører, organisation, funktioner og institutioner samt EU’s globale rolle. Forskningsgruppens formål er at diskutere Danmarks rolle i EU, involvere sig i internationalt samarbejde, sikre hjemtagning af eksterne midler og bidrage til undervisning på CGS i emner, der relaterer sig til den Europæiske Union.

Læs mere

CC - Kultur og Forbrug

CC - Kultur og Forbrug

Forskningsgruppen C&C (Kultur og Forbrug) forsker i forbrug, forbrugskultur og forbrugspraksis både i hverdagslivet og i særlige situationer som for eksempel ferier.  Forskningsgruppens mål er at forbinde studier af individers forbrug med overordnede sociale, kulturelle og politiske forandringer og strømninger og dermed forstå forbrugere som aktører i globale/lokale markeder.

Læs mere

C-DiT - Center for Diskurs i Transition

C-DiT - Center for Diskurs i Transition

Center for Diskurs i Transition støtter forskning, som undersøger forskellige perspektiver på diskurs i vores moderne, turbulente verden.

 

 

Se mere

CEPS - Cultural Encounters in Pre-Modern Societies

CEPS - Cultural Encounters in Pre-Modern Societies

CEPS forsker i kulturmøder i ældre tiders samfund, herunder især middelalderlige korstog, missionsbestræbelser og pavelig kommunikation, vesteuropæisk maritim ekspansion og kolonisering i 16.-18. årh. samt miljømæssige og klimatiske forandringer i et længere tidsperspektiv.

Læs mere

CERCOP - Center for Forskning i Samtidslyrik

CERCOP - Center for Forskning i Samtidslyrik

Center for Forskning i Samtidslyrik (CERCOP) består af 10 ansatte lyrikforskere og et stort antal tilknyttede lyrikforskere fra hele verden. CERCOP arrangerer konferencer, seminarer og forelæsninger og udgiver artikler, antologier, monografier samt undervisnings- og pressemateriale.

Læs mere

CHI - Contemporary History

CHI - Contemporary History

CHI er en gruppe forskere, der undersøger en bred vifte af emner fra slutningen af 19. århundrede til i dag. CHI fokuserer på tre temaer: Velfærdsstat og modernisering, internationale organisationer, transnationale bevægelser og civilt diplomati samt Miljø, energi og bæredygtighed.

 

Læs mere

CIRCLA - Centre for Innovation and Research in Culture and Living in the Arctic

CIRCLA - Centre for Innovation and Research in Culture and Living in the Arctic

The Centre for Innovation and Research in Culture and Living in the Arctic (CIRCLA) er et tværfagligt center, som har til formål at formidle, organisere og støtte Arktis-relateret forskning ved Aalborg Universitet.
 

Læs mere

COB - Crossing Organisational Boundaries

COB - Crossing Organisational Boundaries

Vi undersøger organisationer ud fra et samfundsmæssigt perspektiv. Forskningsgruppens medlemmer bidrager til undersøgelsen og udviklingen af de organisationsmæssige relationer mellem det private erhvervsliv, den offentlige forvaltning, politik og samfund.

Læs mere

CoMID - Center for Migration og Mangfoldighed

CoMID - Center for Migration og Mangfoldighed

CoMID (Center for Migration og mangfoldighed) er placeret på Institut for Kultur og Globale studier. CoMID er en tværfaglig undervisnings- og forskningsenhed, der bredt studerer international migrations årsager, praksis og konsekvenser med fokus på inklusions- og eksklusionsprocesser.

Læs mere

DIR - Forskningscenter for Udvikling og Internationale Relationer

DIR - Forskningscenter for Udvikling og Internationale Relationer

Forskningscenter for Udvikling og Internationale Relationer (DIR) kombinerer to interdisciplinære forskningsområder, nemlig udviklingsstudier og internationale relationer ud fra en kritisk og holistisk forståelse af udvikling og globale forandrings-processer.

Læs mere

EDGE - Videncenter for Ligestilling, Diversitet og Køn

EDGE - Videncenter for Ligestilling, Diversitet og Køn

EDGE er et tværfagligt forskningscenter, der har til formål at tilbyde forskningsbaseret rådgivning og konsultation for offentlige myndigheder samt indgå i aktiv dialog og samarbejde med eksterne interessenter og opdragsgivere på basis af centrale samfundsmæssige problemstillinger relateret til ligestilling, diversitet og køn.

Læs mere

FREIA - Center for Kønsforskning

FREIA - Center for Kønsforskning

FREIA er et tværfagligt forskningscenter ved Institut for Kultur og Globale Studier ved Aalborg Universitet. Forskerne dækker et bredt spektrum af temaer på tværs af sociologi, statskundskab, statistik, antropologi, filosofi, historie samt europæiske, internationale og postkoloniale studier.

Læs mere

 

GRS - Globale Flygtningestudier

GRS - Globale Flygtningestudier

Forskningsgruppen Globale Flygtningestudier fokuserer på “mennesker på flugt” – både dem der er flygtninge i ordets juridiske forstand og andre som f.eks. mennesker, der flygter fra deres hjem uden at krydse en international grænse og derfor er ”internt fordrevne”; mennesker på flugt fra generelle massakrer og lovløshed uden at være personligt forfulgte; og mennesker der flygter fra naturkatestrofer. Forskningsgruppen er multidisciplinær og omfatter både eksperter i statskundskab og international politik, antropologer og jurister.   

Læs mere

Interdisciplinær Medieforskning

Interdisciplinær Medieforskning

Interdisciplinær Medieforskning er særligt interesset i mediernes rolle som kulturskabende og -bekræftende faktor i et globalt og medialiseret samfund. Forskningsgruppens  kernefaglighed er orienteret mod især film og tv-medierne, men gruppen har også stor interesse i nyere digitale medier og i samspillet mellem medietekster på tværs af platforme. Mediernes dialektiske forhold til kulturhistorien er således essentiel for gruppens faglighed og aktiviteter.

Læse mere

LangLing – Fremmedsprog og Sprogforskning

LangLing – Fremmedsprog og Sprogforskning

Forskningsgruppen Language and Linguistics danner ramme om sprogforskningen på Institut for Kultur og Globale Studier og omfatter sprogvidenskabelig grundforskning og anvendt sprogforskning i fremmedsprog og i dansk.

Læs mere

The Popular

The Popular

The Popular er en anglofon forskergruppe der er dedikeret til analysen af populærkulturen og andre manifestationer af det populære og det folkelige i de engelsktalende landes litteratur, medier og kultur. Vi fokuserer i særdeleshed på transnationale, transmediale og transgeneriske manifestationer af det populære, og vi tager udgangspunkt i krydsfeltet mellem populærkultur, massekultur og folkekultur.Læs mere

ProKom – Kommunikation og Kultur i Professionelle Sammenhænge

ProKom – Kommunikation og Kultur i Professionelle Sammenhænge

Forskningsgruppen Kommunikation og Kultur i Professionelle Sammenhænge (Prokom) bedriver forskning i professionel kommunikation inden for og på tværs af sprog og kulturer. Vi fokuserer bl.a. på, hvordan professionel kommunikation og fagsprog praktiseres i organisatoriske sammenhænge med udgangspunkt i en bred vifte af teorier og metoder.

Læs mere

TRU - Turismeforskning

TRU - Turismeforskning

TRU har som fælles forskningstema destinationsdynamik. Vi fokuserer på samspillet mellem udbud og efterspørgsel på turismedestinationer set i en bred kulturel, samfundsmæssigt, historisk og ikke mindst international kontekst.

Læs mere

Kontakt

Institut for Kultur og Globale Studier
Kroghstræde 1
9220 Aalborg Øst

Telefon: 9940 9208
Mail: contact@cgs.aau.dk

► Kontakt administrationen

► Kontakt ledelsen

EAN-nummer: 5798 000 420 793
P-nummer: 1012065945
CVR/VAT-nummer: DK 29102384
 

Mere om Kultur og Globale Studier
Organisation