AAU logo

Institut for Kultur og Globale Studier

UniMus - Center for videnskabelse inden for kulturarv og formidling

UniMus arbejder for at udvikle netværk og forskningssamarbejder mellem museer og universiteter og dermed fremme udveksling og deling af viden mellem disse institutioner.

UniMus er et forum, hvor museums- og universitetsfolk kan mødes og få kendskab til den forskning, der foregår på danske museer og universiteter. Det sker i form af temadage, seminarer og en vidensbørs, hvor man kan informere om kommende eller igangværende projekter samt efterlyse samarbejdspartnere.

Formålet er at fremme idéudveksling og at etablere fælles forskningsprojekter inden for kultur- og kunsthistorie, formidling og kommunikation, oplevelsesdesign og andre fagområder, som er relevante for dem, der arbejder med kulturarven og dens formidling. UniMus ønsker at fremme projekter både på seniorforsker- og ph.d.-niveau, lige som centret også prioriterer tværfaglige projekter højt.

Centret er baseret på Aalborg Universitet og er åbent for alle interesserede museer og universiteter. Initiativet afspejler, at Aalborg Universitet lægger stor vægt på at skabe kontakt mellem universitetet og det omgivende samfund, herunder naturligvis kulturarvsinstitutioner, oplevelsesindustrien og erhvervslivet.

Vidensudvekslingscentret UniMus serviceres af Institut for Kultur og Globale Studier, og den daglige ledelse af centret varetages af adjunkt Line Vestergaard Knudsen