AAU logo

Institut for Kultur og Globale Studier

Netværk for Dansk-Tysk Kulturtransfer

Netværk for Dansk-Tysk-Kulturtransfer helliger sig de mangfoldige og intensive vekselvirkninger, der findes mellem Danmark og Tyskland, henholdsvis Danmark og Østrig. Netværket ønsker at bidrage til en forståelse af disse landes kulturelle egenarter ved at spejle dem i hinanden eller ved at arbejde kontrastivt.

Forskningen i netværket er enten grundforskning eller anvendelsesorienteret. Den henvender sig til andre forskere og til praktikere i Norden og i de tysktalende lande, og den bruges naturligvis også i universitetsundervisningen og i forelæsninger på Folkeuniversitetet Aalborg. Formidlingen af forskningen foregår både på tysk og dansk – mundtligt (bl.a. på internationale konferencer) og skriftligt: i videnskabelige monografier, internationale tidsskrifter som Text & Kontext, samt i netværkets egen skriftserie.

Kontakt Dansk-Tysk Kulturtransfer

Forskningskoordinator Jan Tödtloff Schlosser

Tlf.: 9940 9159

E-mail: schlosser@cgs.aau.dk

Mere om Dansk-Tysk Kulturtransfer