AAU logo

Institut for Kultur og Globale Studier

Forskeruddannelsesprogrammer ved Kultur og Globale Studier

CGS har omkring 45 ph.d.studerende, der er tilknyttet et af instituttets to forskeruddannelsesprogrammer Interdisciplinære Diskursstudier og Kultur og Globale Studier. De undersøger forskellige genstandsfelter ved hjælp af diskurs- og kulturstudier samt forsker i transnationale kulturelle, politiske og økonomiske processer.

Interdisciplinære Diskursstudier

Interdisciplinære Diskursstudier

Ph.d.-programmet Interdisciplinære Diskursstudier (InterDisc) tiltrækker ph.d.-studerende, der interesserer sig for at undersøge gældende samfundsdiskurser i bredeste forstand fra et interdisciplinært, transdisciplinært eller post-disciplinært perspektiv. Begrebet diskurs dækker over en eller flere af de mange måder hvorpå vi anvender sprog, herunder bl.a. som skrift, tale, tavshed, billeder, kropssprog, materialiteter og musik. Det omfatter også et socialkonstruktionistisk perspektiv hvor betydning, relationer og identiteter forhandles gennem sociale aktørers handlinger og handlemønstre. Med forankring i den problem-baserede læringsmodel tilbyder Ph.d.-programmet InterDisc et stimulerende lokalt og internationalt forsknings- og læringsmiljø, hvor forskningsideer og –problemer deles med andre. Programmet er et samarbejde mellem to institutter på det Humanistiske Fakultet på Aalborg Universitet: Institut for Kommunikation og Institut for Kultur og Globale Studier. 

Læs mere

Kultur og Globale Studier

Kultur og Globale Studier

Ph.d.-programmet Kultur og Globale Studier er et tværfagligt forskeruddannelsesprogram for ph.d.-studerende, som forsker inden for rammen af kultur og globalisering i et nutidigt såvel som historisk perspektiv. Programmet inkluderer humanistiske og samfundsvidenskabelige tilgange til kultur og globale studier og forskningsområderne dækker politiske, socioøkonomiske og kulturelle processer på lokalt, nationalt, transnationalt og globalt plan. Ph.d.-projekter på Kultur og Globale Studier undersøger emner, som er væsentlige for forståelsen af historiske og nutidige aspekter ved samfundsprocesser, herunder deres oprindelse, sammenhænge, konflikter og konsekvenser. Forskningstemaer spænder fra transnationale fænomener og internationale forhold, regionale og interkulturelle spørgsmål til udskiftelige identiteter og hverdagsliv erfaringer. 

Læs mere

Kontakt

Forskeruddannelsesprogrammerne ved Kultur og Globale Studier
Kroghstræde 1 & 3
9220 Aalborg Øst

Interdisciplinære diskursstudier


Anders Horsbøl
Tlf.: 9940 9169
E-mail: horsboel@hum.aau.dk
 

Kultur og Globale Studier


Trine Lund Thomsen
Tlf.: 9940 8330
E-mail: tlt@cgs.aau.dk
 

Kontakt

Institut for Kultur og Globale Studier
Kroghstræde 1
9220 Aalborg Øst

Telefon: 9940 9208
Mail: contact@cgs.aau.dk

► Kontakt administrationen

► Kontakt ledelsen

EAN-nummer: 5798 000 420 793
P-nummer: 1012065945
CVR/VAT-nummer: DK 29102384
 

Mere om Kultur og Globale Studier
Organisation