AAU logo
Invitation til tiltrædelsesforelæsning ved Peter Kastberg

Invitation til tiltrædelsesforelæsning ved Peter Kastberg

Institut for Kultur og Globale Studier vil fredag den 16. marts 2018 være vært ved professor Peter Kastbergs tiltrædelsesforelæsning.

Tidspunkt

16.03.2018 kl. 13.00 - 15.00

Beskrivelse

Budskab til fællesskab - Kommunikation, organisation, viden

”Min forskning finder sted i spændingsfeltet mellem kommunikationsfilosofi, organisationsteori og vidensociologi. I min tiltrædelsesforelæsning præsenterer jeg dette spændingsfelt og den forskningsagenda, der integrerer de tre perspektiver. En forskningsagenda, hvis formative, teoretiske basis i alt væsentligt udgøres af en participativ forståelse af kommunikation, en systemteoretisk forståelse af organisation og en radikal konstruktivistisk forståelse af viden.
Med udgangspunkt i denne treenighed præsenterer og diskuterer jeg nogle af de helt centrale teoretiske potentialer, som agendaen giver løfte om. Ligesom jeg illustrerer udvalgte aspekter af forskningsagendaens potentiale i relation til empirisk arbejde ved hjælp af konkrete nedslag i organisationens kommunikation. Afslutningsvist peger jeg på perspektiver for den videre forskning inden for rammerne af dette spændingsfelt”.

Tilmeldingsfristen til ovenstående arrangement er udløbet. Ved evt. afbud, skriv venligst til contact@cgs.aau.dk

Med venlig hilsen

Marianne Rostgaard
Institutleder
Institut for Kultur og Globale Studier
Aalborg Universitet
 

Download invitationen 

Arrangør

Institut for Kultur og Globale Studier

Adresse

Kroghstræde 3, lokale 1.104 - Auditoriet

Kontakt

Institut for Kultur og Globale Studier
Kroghstræde 1
9220 Aalborg Øst

Telefon: 9940 9208
Mail: contact@cgs.aau.dk

► Kontakt administrationen

► Kontakt ledelsen

EAN-nummer: 5798 000 420 793
P-nummer: 1012065945
CVR/VAT-nummer: DK 29102384
 

Mere om Kultur og Globale Studier
Organisation