Tysk

Tysk sprogkurser på AAU

Tyskland er fortsat Danmarks største handelspartner og udgør samtidig vores kulturelle bagland i Europa. Tysk er det største europæiske modersmål og er et meget vigtigt fremmedsprog - især i de nye EU-lande. Tysk er desuden et meget stort og vigtigt videnskabssprog, som åbner adgangen til viden og væsentlige kildetekster og forskningsresultater inden for rigtigt mange fag. [Tysk som valgfag på Aalborg Universitet]

Antallet af unge, som lærer tysk er samtidig faldende, både i gymnasiet og på de videregående uddannelser. Fx blev der i 2010 på landsplan kun uddannet 22 cand.mag'er med tysk som hovedfag. Derfor er det nemt at forudse, at der bliver mangel på tyskkompetencer i fremtiden.

Kursusbeskrivelser for sprogkurser i tysk

Kursusbeskrivelser for sprogkurser i tysk


Tysk sprog og kultur I (Aalborg)

Modulets omfang: 3 ECTS-point.

Modulet ”Tysk sprog og kultur I” omfatter en introduktion til moderne tysk sprog og kultur samt øvelser med henblik på at opnå basal tysk sprog- og læsefærdighed.

Mål

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Viden om

 • vigtige samfundsmæssige forhold i Tyskland
 • grundlæggende træk i nyere tysk historie
 • grundlæggende tysk sprog og grammatik.

Færdigheder i

 • at udføre enkle sproghandlinger på tysk
 • at læse enkle tekster på tysk
 • at forstå talt tysk på basalt niveau.

Kompetencer til

 • at begå sig i en tysksproget kontekst.

Tilrettelæggelse

Undervisningen foregår på engelsk og tysk med udgangspunkt i en kommunikativ tilgang og består ud over fællesdiskussioner af læreroplæg om kursets emner, læsning og oversættelse af en række kortere tysksprogede tekster, hovedsagligt artikler. Gruppearbejde og enkle sprogtrænings-, lytte- og grammatikøvelser indgår, ligesom film også kan inddrages.

Modulet afsluttes med

En intern skriftlig prøve på tysk og engelsk i: Tysk sprog og kultur I (German Language and Culture I). Prøven har form af bunden skriftlig hjemmeopgave, som udleveres ved kursets afslutning. Besvarelsens længde fastsættes af underviser ved opgavens udlevering. I prøven kan bl.a. indgå tekstlæsningsopgaver, multiple choice spørgsmål, grammatikopgaver, lytteopgaver mv.

Afløsning

Prøven kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i det pågældende kursus, dvs. 80 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af mundtlige og/eller skriftlige oplæg som en del af kurset.
Bedømmelsesform: Der gives bedømmelsen bestået/ikke bestået.

Besvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor.

Tysk sprog og kultur II (let øvede, Aalborg og københavn)

Modulets omfang: 3 ECTS-point.

Modulet ”Tysk sprog og kultur II” omfatter en introduktion til moderne tysk sprog og kultur samt øvelser med henblik på at opnå basal tysk sprog- og læsefærdighed.

Mål

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Viden om

 • vigtige samfundsmæssige forhold i Tyskland
 • grundlæggende træk i nyere tysk historie
 • grundlæggende tysk sprog og grammatik.

Færdigheder i

 • at forstå talt tysk
 • at udføre enkle sproghandlinger på tysk
 • at læse enkle tekster på tysk.

Kompetencer til

 • at begå sig i en tysksproget kontekst.

Tilrettelæggelse

Undervisningen foregår på engelsk og tysk med udgangspunkt i en kommunikativ tilgang og består ud over fællesdiskussioner af læreroplæg om kursets emner, læsning og oversættelse af en række kortere tysksprogede tekster, hovedsagligt artikler. Gruppearbejde og enkle sprogtrænings-, lytte- og grammatikøvelser indgår, ligesom film også kan inddrages.

Modulet afsluttes med

En intern skriftlig prøve på tysk og engelsk i: Tysk sprog og kultur II (German Language and Culture II). Prøven har form af bunden skriftlig hjemmeopgave, som udleveres ved kursets afslutning. Besvarelsens længde fastsættes af underviser ved opgavens udlevering. I prøven kan bl.a. indgå tekstlæsningsopgaver, multiple choice spørgsmål, grammatikopgaver, lytteopgaver mv.

Afløsning

Prøven kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i det pågældende kursus, dvs. 80 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af mundtlige og/eller skriftlige oplæg som en del af kurset.
Bedømmelsesform: Der gives bedømmelsen bestået/ikke bestået.
Omfang: 3 ECTS-point.

Besvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor.

Tysk sprog og kultur III (Aalborg)

Modulets omfang: 3 ECTS-point.

Modulet ”Tysk sprog og kultur III” omfatter en introduktion til tysk sprog og kultur samt øvelser med henblik på at opnå videregående tysk sprog- og læsefærdighed.

Mål

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Viden om

 • samfundsmæssige forhold i Tyskland og andre tysktalende områder
 • væsentlige træk af tysk historie
 • tysk sprog og grammatik i et videregående brugsperspektiv.

Færdigheder i

 • at udføre videregående sproghandlinger på tysk
 • at forstå skrevet og talt tysk af forskellig karakter og i forskellige sammenhænge
 • at producere talt og skrevet tysk uden betydningshæmmende fejl.

Kompetencer til

 • at begå sig uden problemer i en tysksproget kontekst
 • forsætte egen læring inden for feltet tysk sprog og kultur.

Tilrettelæggelse

Undervisningen foregår på tysk med udgangspunkt i en kommunikativ tilgang og består ud over fællesdiskussioner af læreroplæg om kursets emner, læsning af og lytning til tysk i forskellige kontekster og af forskellig karakter. Gruppearbejde og sprogtrænings-, lytte- og grammatikøvelser indgår, ligesom film også kan inddrages.

Modulet afsluttes med

En intern skriftlig prøve på tysk og engelsk i: Tysk sprog og kultur III (German Language and Culture III). Prøven har form af bunden skriftlig hjemmeopgave, som udleveres ved kursets afslutning. Besvarelsens længde fastsættes af underviser ved opgavens udlevering. I prøven kan bl.a. indgå tekstlæsningsopgaver, multiple choice spørgsmål, grammatikopgaver, lytteopgaver mv.

Afløsning

Prøven kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i det pågældende kursus, dvs. 80 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af mundtlige og/eller skriftlige oplæg som en del af kurset.
Bedømmelsesform: Der gives bedømmelsen bestået/ikke bestået.
Omfang: 3 ECTS-point.

Besvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor. 

Kontakt

Studiesekretær Anne Vestergaard Larsen
Kroghstræde 1, 1. etage, rum 2.013
Tlf.: 9940 9925
Mail: sprogkurser@cgs.aau.dk