Spansk

Spansk sprogkurser på AAU (Aalborg og København)

Spansk er et stort og betydningsfuldt sprog på verdensniveau, og som modersmålssprog er spansk det mest talte sprog i verden næstefter mandarin. Der var i 2011 mellem 450 og 500 mio. der talte spansk som modersmål og første fremmedsprog, og antallet vokser støt. 

I dag er der fx i USA ca. 48 mio. spansktalende indbyggere ud af en befolkning på næsten 310 mio. Der er lavet fremskrivninger, der viser, at i 2050 vil der være flere spansktalende end engelsktalende indbyggere i USA, hvilket bl.a. skyldes, at gruppen af spansktalende indbyggere forsætter med at vokse. 

Spansk er det næstmest studerede sprog i verden efter engelsk, og sproget er et af de officielle sprog i FN, EU og Unasur (de sydamerikanske nationers forbund). Med nye fremadstormende latinamerikanske lande bliver kompetencer inden for spansk endnu mere efterspurgt af danske arbejdsgivere både inden for det private og i organisationer og NGO’er.

Der er derfor rigtig god grund til at lære spansk og få kendskab til spansktalende kulturer, og spansk er desuden et af de letteste sprog at lære for engelsktalende personer.

Kursusbeskrivelser for sprogkurser i spansk

Kursusbeskrivelser for sprogkurser i spansk


Spansk sprog og kultur I (begynderkursus, Aalborg)

Begynderkurset i spansk sprog og kultur har en varighed af 16 k-timer, der placeres over otte kursusgange.

Modulets omfang: 3 ECTS-point.

Modulet ”Spansk sprog og kultur I” omfatter læsning af enkle tekster på spansk om spanske forhold, træning i forståelsen af det spanske sprog og arbejde med kulturelle forhold. Modulet indeholder desuden træning i lytte til spansk, at udtrykke sig og indgå i en samtale på spansk om relevante emner. Enkle skriftlige øvelser vil indgå.

Mål

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Viden om

 • begyndede viden om spansk sætningsopbygning
 • forståelse af spanske ord og enkle sætninger inden for udvalgte områder
 • begyndende viden inden for kultur.

Færdigheder i

 • begyndende færdigheder i at udtrykke sig på spansk om enkle emner
 • begyndende færdigheder i at indgå i en samtale på spansk
 • at forstå talt spansk på et basalt niveau.

Kompetencer til

 • selvstændigt at omdanne sin viden til færdigheder.

Tilrettelæggelse

Undervisningen foregår især som holdundervisning med interaktion mellem underviser og studerende, men gruppearbejde vil også kunne indgå.

Modulet afsluttes med

En intern skriftlig prøve på spansk og engelsk i: Spansk sprog og kultur I (Spanish Language and Culture I). Prøven har form af bunden skriftlig hjemmeopgave, som udleveres ved kursets afslutning. Besvarelsens længde fastsættes af underviser ved opgavens udlevering. I prøven kan bl.a. indgå tekstlæsningsopgaver, multiple choice spørgsmål, grammatikopgaver, lytteopgaver mv.

Afløsning

Prøven kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i det pågældende kursus, dvs. 80 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af mundtlige og/eller skriftlige oplæg som en del af kurset.

Bedømmelsesform

Der gives bedømmelsen bestået/ikke bestået.

Besvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor.
 

Spansk sprog og kultur II (letøvede, Aalborg og københavn)

Kurset i Spansk Sprog og Kultur II for letøvede har en varighed af 16 k-timer, der placeres over otte kursusgange.

Modulets omfang: 3 ECTS-point.

Modulet ”Spansk sprog og kultur II” omfatter arbejde med spansk sprog og kultur samt kulturforståelse imellem Danmark og den spansktalende verden. Den studerende trænes i at kommunikere og formidle sine idéer og problemstillinger både skriftligt og mundtligt på spansk.

Mål

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Viden om

 • øget viden inden for spanske formregler
 • viden om det pågældende lands kultur og samfundsforhold
 • viden om sprogets brugsregler
 • viden om kommunikationsstrategier på spansk
 • viden om kulturelle forskelle og tilpasningsstrategier.

Færdigheder i

 • at forstå talt spansk
 • at opbygge og igangholde en dialog.

Kompetencer til

 • selvstændigt at omdanne sin viden til færdigheder.

Tilrettelæggelse

Gennem udvalgte tekster introduceres den studerende til historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold og emner, som vil blive diskuteret og analyseret ved hjælp af forskellige hjælpemidler som musik, film, videoklip og avis artikler. Skriftlige øvelser og lytteøvelser kan indgå.

Modulet afsluttes med

En intern skriftlig prøve på spansk og engelsk i: Spansk sprog og kultur II (Spanish Language and Culture II). Prøven har form af bunden skriftlig hjemmeopgave, som udleveres ved kursets afslutning. Besvarelsens længde fastsættes af underviser ved opgavens udlevering. I prøven kan bl.a. indgå tekstlæsningsopgaver, multiple choice spørgsmål, grammatikopgaver, lytteopgaver mv.

Afløsning

Prøven kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i det pågældende kursus, dvs. 80 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af mundtlige og/eller skriftlige oplæg som en del af kurset.
Bedømmelsesform: Der gives bedømmelsen bestået/ikke bestået.

Besvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor.

Spansk sprog og kultur III (øvede, Aalborg)

Kurset i spansk sprog og kultur III har en varighed af 16 k-timer, der placeres over otte kursusgange.

Modulets omfang: 3 ECTS-point.

Modulet ”Spansk sprog og kultur III” omfatter arbejde med spansk sprog og kultur samt kulturforståelse imellem Danmark og den spansktalende verden. Den studerende trænes i at kommunikere og formidle sine idéer og problemstillinger både skriftligt og mundtligt på spansk.

Mål

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Viden om

 • øget viden inden for spanske formregler
 • viden om det pågældende lands kultur og samfundsforhold
 • viden om sprogets brugsregler
 • viden om videregående kommunikationsstrategier på spansk
 • viden om kulturelle forskelle og tilpasningsstrategier.

Færdigheder i

 • at opbygge og igangholde en dialog
 • at udføre videregående sproghandlinger på spansk
 • at forstå skrevet og talt spansk af forskellig karakter og i forskellige sammenhænge.

Kompetencer til

 • selvstændigt at omdanne sin viden til færdigheder.

Tilrettelæggelse

Gennem udvalgte tekster introduceres den studerende til historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold og emner, som vil blive diskuteret og analyseret ved hjælp af forskellige hjælpemidler som musik, film, videoklip og avis artikler. Skriftlige øvelser og lytteøvelser kan indgå.

Modulet afsluttes med

En intern skriftlig prøve på spansk og engelsk i: Spansk sprog og kultur III (Spanish Language and Culture III). Prøven har form af bunden skriftlig hjemmeopgave, som udleveres ved kursets afslutning. Besvarelsens længde fastsættes af underviser ved opgavens udlevering. I prøven kan bl.a. indgå tekstlæsningsopgaver, multiple choice spørgsmål, grammatikopgaver, lytteopgaver mv.

Afløsning

Prøven kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i det pågældende kursus, dvs. 80 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af mundtlige og/eller skriftlige oplæg som en del af kurset.
Bedømmelsesform: Der gives bedømmelsen bestået/ikke bestået.

Besvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor. 
 

Kontakt

Studiesekretær Anne Vestergaard Larsen
Kroghstræde 1, 1. etage, rum 2.013
Tlf.: 9940 9925
Mail: sprogkurser@cgs.aau.dk