Kinesisk

Kinesisk kurser på AAU (kun campus Aalborg)

Kinesisk er et af verdens ældste sprog, og det er i dag det mest talte sprog i hele verden. Der er f.eks. langt flere, der taler mandarin kinesisk end engelsk. Kinas befolkning udgør ca. 20 % af verdens befolkning.

I løbet af de seneste årtier har Kina gennemgået kæmpe forandringer. Økonomien er eksploderet, men mulighederne i samarbejdet med Vesten har kun set dagens lys. Eftersom Kina åbner mere og mere op for Vesten, vil der være stadig større efterspørgsel efter medarbejdere, som forstår kinesisk sprog og kultur. Selv medarbejdere, som taler bare lidt kinesisk, vil have en stor fordel. Kinesisk kan derfor også være værdifuldt for dig i din karriere i kombination med det fag, du læser på din uddannelse.

Da AAU er så heldige at huse et Konfucius Institut (et kinesisk institut der har til opgave at fremme kendskab til kinesisk sprog og kultur i udlandet) er der gode muligheder for at opleve kinesisk kultur under uddannelsen. Bl.a. er der oprettet et ”Læringscenter for kinesisk sprog & kultur” med undervisningsmateriale og kulturelle objekter tilsendt fra Kina. 

Kursusbeskrivelser for valgfag i kinesisk

Kursusbeskrivelser for valgfag i kinesisk


Kinesisk sprog og kultur I (Aalborg)

Modulets omfang: 3 ECTS-point.

Modulet ”Kinesisk sprog og kultur I” omfatter en introduktion til hverdagsdialoger på kinesisk så som at hilse, at bede om og afgive personlige oplysninger, at føre enkle samtaler om fx arbejde og studie, indkøb osv.

Mål

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Viden om

 • enkle elementer i det kinesiske sprog (mandarin)
 • og forståelse af kinesisk kultur.

Færdigheder i

 • at forstå korte dialoger og beskrivelser af hverdagssituationer
 • at begå sig på et basalt kinesisk.

Kompetencer til

 • selvstændigt at omdanne sin viden til færdigheder
 • kulturforståelse.

Tilrettelæggelse

Undervisningen foregår som holdundervisning med opgaver så som lytteopgaver, enkle samtaler, rollespil og anden interaktion mellem deltagerne.

Modulet afsluttes med

En intern skriftlig prøve på kinesisk og engelsk i: Kinesisk sprog og kultur I (Chinese Language and Culture I). Prøven har form af bunden skriftlig hjemmeopgave, som udleveres ved kursets afslutning. Besvarelsens længde fastsættes af underviser ved opgavens udlevering. I prøven kan bl.a. indgå tekstlæsningsopgaver, multiple choice spørgsmål, grammatikopgaver, lytteopgaver mv.

Afløsning

Prøven kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i det pågældende kursus, dvs. 80 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af mundtlige og/eller skriftlige oplæg som en del af kurset.
Bedømmelsesform: Der gives bedømmelsen bestået/ikke bestået.

Besvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor.

Kinesisk sprog og kultur II (Aalborg)

Modulets omfang: 3 ECTS-point.

Modulet ”Kinesisk sprog og kultur II” omfatter en introduktion til en række hverdagsemner med henblik på at forbedre den studerendes viden om det kinesiske samfund og den kinesiske kultur samt forbedre den studerendes kommunikative evner og forståelse. Modulet giver desuden en introduktion til det kinesiske skriftsystem.

Mål

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Viden om

 • kinesisk vokabular og grammatik
 • det kinesiske skriftsystem
 • øget viden om og forståelse af kinesisk kultur.

Færdigheder i

 • at kommunikere mundtligt på kinesisk
 • at forstå talt kinesisk på et basalt niveau
 • at genkende kinesiske skrifttegn.

Kompetencer til

 • selvstændigt at omdanne sin viden til færdigheder
 • kulturforståelse.

Tilrettelæggelse

Undervisningen foregår som holdundervisning med opgaver så som lytteopgaver, enkle samtaler, rollespil og anden interaktion mellem deltagerne.

Modulet afsluttes med

En intern skriftlig prøve på kinesisk og engelsk i: Kinesisk sprog og kultur II (Chinese Language and Culture II). Prøven har form af bunden skriftlig hjemmeopgave, som udleveres ved kursets afslutning. Besvarelsens længde fastsættes af underviser ved opgavens udlevering. I prøven kan bl.a. indgå tekstlæsningsopgaver, multiple choice spørgsmål, grammatikopgaver, lytteopgaver mv.

Afløsning

Prøven kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i det pågældende kursus, dvs. 80 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af mundtlige og/eller skriftlige oplæg som en del af kurset.
Bedømmelsesform: Der gives bedømmelsen bestået/ikke bestået.

Besvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor.

Kinesisk sprog og kultur III (Aalborg)

Modulets omfang: 3 ECTS-point.

Modulet ”Kinesisk sprog og kultur III” bygger oven på Kinesisk sprog og kultur II, og har til formål at øge den studerendes viden om det kinesiske samfund og den kinesiske kultur samt forbedre den studerendes mundtlige kommunikative evner og forståelse. I løbet af modulet arbejder den studerende desuden videre med det kinesiske skriftsystem.

Mål

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Viden om

 • kinesisk vokabular og grammatik
 • det kinesiske skriftsystem
 • øget viden om og forståelse af kinesisk kultur.

Færdigheder i

 • at forstå talt kinesisk
 • at udtrykke sig forholdsvis flydende på mundtligt kinesisk med kinesiske samtalepartnere om enkle emner så som transport, indkøb, vejr og måltider
 • at udtrykke sin egen mening og diskutere enkle emner på kinesisk at genkende kinesiske skrifttegn.

Kompetencer til

 • at integrere ny sproglig viden i eksisterende sproglig viden
 • selvstændigt at omdanne sin viden til færdigheder
 • at være bevidst om kulturens indflydelse på sprogindlæring
 • kulturforståelse.

Tilrettelæggelse

Undervisningen foregår som taskbaseret undervisning med fokus på den studerendes mundtlige sprogfærdighed. De studerende arbejder parvis eller i grupper med udgangspunkt i forskellige kommunikationsopgaver og skal herudfra løse forskellige tasks. Lytteopgaver, samtaler, rollespil og anden interaktion mellem deltagerne kan indgå. Der forventes hjemmearbejde.

Modulet afsluttes med

En intern skriftlig prøve på kinesisk og engelsk i: Kinesisk sprog og kultur III (Chinese Language and Culture III). Prøven har form af bunden skriftlig hjemmeopgave, som udleveres ved kursets afslutning. Besvarelsens længde fastsættes af underviser ved opgavens udlevering. I prøven kan bl.a. indgå tekstlæsningsopgaver, multiple choice spørgsmål, grammatikopgaver, lytteopgaver mv.

Afløsning

Prøven kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i det pågældende kursus, dvs. 80 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af mundtlige og/eller skriftlige oplæg som en del af kurset.
Bedømmelsesform: Der gives bedømmelsen bestået/ikke bestået.

Besvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor. 

Kontakt

Studiesekretær Anne Vestergaard Larsen
Kroghstræde 1, 1. etage, rum 2.013
Tlf.: 9940 9925
Mail: sprogkurser@cgs.aau.dk