Fransk

Franskkurser på AAU (Aalborg og København)

Fransk er blandt de 10 mest anvendte sprog i verden. Derfor er kompetencer i fransk sprog og kultur relevante for kommunikation ikke kun med Frankrig, men også med andre områder og markeder i og uden for Europa, fx Schweiz, Belgien, Canada og store dele af Afrika. Frankrig er en af verdens største aktører inden for økonomi, handel og turisme, og landet er på top-10 listen over Danmarks vigtigste samhandelspartnere. 

For at varetage og udbygge relationerne til Frankrig har danske virksomheder og organisationer – også NGO’er - brug for medarbejdere, der taler og forstår bare lidt fransk og ikke mindst har kendskab til fransk kultur.

Fransk er desuden et af de store sprog i EU. De europæiske institutioner har behov for ansatte, der kan læse og forstå fransk.

Kursusbeskrivelser for sprogkurser i fransk

Kursusbeskrivelser for sprogkurser i fransk


Fransk sprog og kultur I (Aalborg)

Modulets omfang: 3 ECTS-point.

Modulet ”Fransk sprog og kultur I” omfatter en introduktion til basale elementer inden for det franske sprog med henblik på at kunne forstå og kommunikere på fransk. Desuden indeholder modulet en introduktion til det franske samfund og den franske kultur.

Mål

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Viden om

 • og tilegnelse af de grundlæggende elementer i fransk sprogbrug
 • og tilegnelse af elementært ordforråd
 • den franske kultur.

Færdigheder i

 • elementær dialogisk sprogbrug
 • at forstå talt fransk på et basalt niveau.

Kompetencer til

 • selvstændigt at omdanne sin viden til færdigheder
 • kulturforståelse.

Tilrettelæggelse

Undervisningen foregår som holdundervisning, hvor den studerende indgår i kommunikativ interaktion med de andre deltagere ved gruppearbejde eller par-arbejde, både med mundtlige og skriftlige opgaver. Lytteøvelser kan indgå.

Modulet afsluttes med

En intern skriftlig prøve på fransk og engelsk i: Fransk sprog og kultur I (French Language and Culture I). Prøven har form af bunden skriftlig hjemmeopgave, som udleveres ved kursets afslutning. Besvarelsens længde fastsættes af underviser ved opgavens udlevering. I prøven kan bl.a. indgå tekstlæsningsopgaver, multiple choice spørgsmål, grammatikopgaver, lytteopgaver mv.

Afløsning

Prøven kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i det pågældende kursus, dvs. 80 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af mundtlige og/eller skriftlige oplæg som en del af kurset.
Bedømmelsesform: Der gives bedømmelsen bestået/ikke bestået.

Besvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor.

Fransk sprog og kultur II (let-øvede, Aalborg og københavn)

Modulets omfang: 3 ECTS-point. 

Modulet ”Fransk sprog og kultur II” omfatter en introduktion til elementer inden for det franske sprog med henblik på at kunne forstå og kommunikere på fransk. Desuden indeholder modulet en introduktion til det franske samfund og den franske kultur.

Mål

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Viden om

 • øget viden om og tilegnelse af grundlæggende elementer i fransk sprogbrug
 • øget viden om og tilegnelse af ordforråd
 • øget viden om den franske kultur.

Færdigheder i

 • at forstå talt fransk
 • dialogisk sprogbrug.

Kompetencer til

 • selvstændigt at omdanne sin viden til færdigheder
 • kulturforståelse.

Tilrettelæggelse

Undervisningen foregår som holdundervisning, hvor den studerende indgår i kommunikativ interaktion med de andre deltagere ved gruppearbejde eller par-arbejde, både med mundtlige og skriftlige opgaver. Undervisningen sigter mod at den studerende opnår både lingvistiske og pragmatiske kompetencer. I sprogbrugssituationer vil undervisningen omfatte receptive færdigheder (lytning og læsning) og produktive færdigheder (tale og skrive). De kulturelle aspekter vil indgå som en integreret del af arbejdet med sproget.

Modulet afsluttes med

En intern skriftlig prøve på fransk og engelsk i: Fransk sprog og kultur II (French Language and Culture II). Prøven har form af bunden skriftlig hjemmeopgave, som udleveres ved kursets afslutning. Besvarelsens længde fastsættes af underviser ved opgavens udlevering. I prøven kan bl.a. indgå tekstlæsningsopgaver, multiple choice spørgsmål, grammatikopgaver, lytteopgaver mv.

Afløsning

Prøven kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i det pågældende kursus, dvs. 80 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af mundtlige og/eller skriftlige oplæg som en del af kurset.
Bedømmelsesform: Der gives bedømmelsen bestået/ikke bestået.

Besvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor.

Fransk sprog og kultur III (Aalborg)

Modulets omfang: 3 ECTS-point.

Modulet ”Fransk sprog og kultur III” omfatter en introduktion til elementer inden for det franske sprog med henblik på at opnå videregående færdigheder i at læse og kommunikere på fransk. Desuden indeholder modulet en introduktion til det franske samfund og den franske kultur.

Mål

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Viden om

 • øget viden om og tilegnelse af videregående elementer i fransk sprogbrug
 • øget viden om og tilegnelse af ordforråd
 • øget viden om den franske kultur.

Færdigheder i

 • dialogisk sprogbrug på fransk
 • at udføre videregående sproghandlinger på fransk
 • at forstå skrevet og talt fransk af forskellig karakter og i forskellige sammenhænge.

Kompetencer til

 • selvstændigt at omdanne sin viden til færdigheder
 • at begå sig sprogligt i en fransksproget kontekst
 • forsætte egen læring inden for feltet fransk sprog og kultur.

Tilrettelæggelse

Undervisningen foregår som holdundervisning, hvor den studerende indgår i kommunikativ interaktion med de andre deltagere ved gruppearbejde eller par-arbejde, både med mundtlige og skriftlige opgaver. Undervisningen sigter mod at den studerende opnår både lingvistiske og pragmatiske kompetencer. I sprogbrugssituationer vil undervisningen omfatte receptive færdigheder (lytning og læsning) og produktive færdigheder (tale og skrive). De kulturelle aspekter vil indgå som en integreret del af arbejdet med sproget.

Modulet afsluttes med

En intern skriftlig prøve på fransk og engelsk i: Fransk sprog og kultur III (French Language and Culture III). Prøven har form af bunden skriftlig hjemmeopgave, som udleveres ved kursets afslutning. Besvarelsens længde fastsættes af underviser ved opgavens udlevering. I prøven kan bl.a. indgå tekstlæsningsopgaver, multiple choice spørgsmål, grammatikopgaver, lytteopgaver mv.

Afløsning

Prøven kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i det pågældende kursus, dvs. 80 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af mundtlige og/eller skriftlige oplæg som en del af kurset.
Bedømmelsesform: Der gives bedømmelsen bestået/ikke bestået.

Besvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor. 

Kontakt

Studiesekretær Anne Vestergaard Larsen
Kroghstræde 1, 1. etage, rum 2.013
Tlf.: 9940 9925
Mail: sprogkurser@cgs.aau.dk