Engelsk

Engelsk (Aalborg og København)

I den stærkt globaliserede verden, vi lever i, er en god beherskelse af engelsk et absolut must. Ikke blot på rejser og i kontakten med andre lande er engelsk en nødvendighed, men mange både danske og udenlandske virksomheder har i dag engelsk som arbejdssprog, selvom de ikke er placeret i engelsktalende lande. Engelsk er samtidig det mest studerede sprog i verden og det mest anvendte fremmedsprog på verdens 200 bedste universiteter.

Der udbydes sprogkurser i Engelsk sprog og kultur på tre niveauer i Aalborg og på niveau I i København (begge steder hvis der er tilstrækkeligt med tilmeldte).

Kursusbeskrivelser Engelsk (Aalborg) og København (kun niveau I)

Kursusbeskrivelser Engelsk (Aalborg) og København (kun niveau I)


Modulet ”Engelsk sprog og kultur I” (Aalborg)

Modulets omfang: 3 ECTS-point.

Modulet ”Engelsk sprog og kultur I” indeholder træning og øvelser i brug af det engelske sprog. Den studerende arbejder med at forbedre sin sprogfærdighed på engelsk igennem lettere præsentationsøvelser.

Mål

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Viden om

 • det engelske sprog og brugen af det i forskellige kontekster
 • viden om kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande
 • opbygning og formidling af præsentationer.

Færdigheder i

 • at forstå talt engelsk
 • at præsentere informationer på engelsk i forskellige faglige sammenhænge
 • at debattere og argumentere på engelsk på et basalt niveau
 • at strukturere enkle præsentationer på engelsk
 • at anvende forskellige enklere retoriske virkemidler i præsentationer på engelsk.

Kompetencer til

 • selvstændigt at omdanne sin viden til færdigheder
 • at kommunikere på engelsk med forskellige målgrupper.

Tilrettelæggelse

Undervisningen foregår som holdundervisning i dialog mellem underviser og studerende, hvor den studerende læser enklere engelske tekster og træner forskellige virkelighedsnære situationer på engelsk, som fx eksamen, forretningspræsentationer, taler, debatter mv. Gruppearbejde og lytteøvelser kan ligeledes indgå.

Modulet afsluttes med

Prøve: Engelsk sprog og kultur I 
En intern skriftlig prøve på engelsk i: Engelsk sprog og kultur I (English Language and Culture I). Prøven har form af bunden skriftlig hjemmeopgave, som udleveres ved kursets afslutning. Besvarelsens længde fastsættes af underviser ved opgavens udlevering. I prøven kan bl.a. indgå tekstlæsningsopgaver, multiple choice spørgsmål, grammatikopgaver, lytteopgaver mv.

Afløsning

Prøven kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i det pågældende kursus, dvs. 80 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af mundtlige og/eller skriftlige oplæg som en del af kurset.
Bedømmelsesform: Der gives bedømmelsen bestået/ikke bestået.

Besvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor.

 

Modulet ”Engelsk sprog og kultur II”(Aalborg og københavn)

Modulets omfang: 3 ECTS-point.

Modulet ”Engelsk sprog og kultur II” indeholder træning og øvelser i brug af det engelske sprog. Den studerende arbejder med at forbedre sin kommunikation på engelsk igennem præsentationsøvelser inden for forskellige emner og over for forskellige målgrupper ved brug af passende retoriske virkemidler.

Mål

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Viden om

 • det engelske sprog og brugen af det i forskellige kontekster
 • viden om kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande
 • opbygning og formidling af præsentationer.

Færdigheder i

 • at forstå talt engelsk
 • at præsentere informationer på engelsk i forskellige faglige sammenhænge
 • at debattere og argumentere på engelsk
 • at strukturere præsentationer på engelsk
 • at anvende forskellige retoriske virkemidler i præsentationer på engelsk.

Kompetencer til

 • selvstændigt at omdanne sin viden til færdigheder
 • at kommunikere på engelsk med forskellige målgrupper.

Tilrettelæggelse

Undervisningen foregår som holdundervisning i dialog mellem underviser og studerende, hvor den studerende træner forskellige virkelighedsnære situationer på engelsk, som fx eksamen, forretningspræsentationer, taler, debatter mv. Gruppearbejde og lytteøvelser kan ligeledes indgå.

Modulet afsluttes med

Prøve 
En intern skriftlig prøve på engelsk i: Engelsk sprog og kultur II (English Language and Culture II). Prøven har form af bunden skriftlig hjemmeopgave, som udleveres ved kursets afslutning. Besvarelsens længde fastsættes af underviser ved opgavens udlevering. I prøven kan bl.a. indgå tekstlæsningsopgaver, multiple choice spørgsmål, grammatikopgaver, lytteopgaver mv.

Afløsning

Prøven kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i det pågældende kursus, dvs. 80 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af mundtlige og/eller skriftlige oplæg som en del af kurset.

Bedømmelsesform: Der gives bedømmelsen bestået/ikke bestået.

Besvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor.

Modulet ”Engelsk sprog og kultur III” (Aalborg)

Modulets omfang: 3 ECTS-point.

Modulet ”Engelsk sprog og kultur III” indeholder avanceret træning og øvelser i brug af det engelske sprog. Den studerende arbejder med at forbedre sin kommunikation på engelsk igennem præsentations- og diskussionsøvelser inden for forskellige emner og over for forskellige målgrupper ved brug af passende argumentation og retoriske virkemidler.

Mål

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Viden om

 • det engelske sprog og brugen af det i forskellige kontekster
 • viden om kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande
 • opbygning og formidling af præsentationer
 • argumentation og argumentationsanalyse.

Færdigheder i

 • at forstå talt engelsk
 • at præsentere informationer på engelsk i forskellige faglige sammenhænge
 • at debattere og argumentere på engelsk
 • at strukturere præsentationer på engelsk
 • at anvende forskellige retoriske virkemidler i præsentationer på engelsk
 • at opbygge og analysere argumentation
 • at anvende skrive- og notatteknik.

Kompetencer til

 • selvstændigt at omdanne sin viden til færdigheder
 • at kommunikere på engelsk med forskellige målgrupper
 • kritisk tænkning
 • effektiv problemløsning i grupper.

Tilrettelæggelse

Undervisningen foregår som holdundervisning i dialog mellem underviser og studerende, hvor den studerende træner forskellige virkelighedsnære situationer på engelsk, som fx eksamen, forretningspræsentationer, taler, debatter mv. Gruppearbejde og lytteøvelser kan ligeledes indgå.

Modulet afsluttes med

Prøve: 
En intern skriftlig prøve på engelsk i: Engelsk sprog og kultur III (English Language and Culture III). Prøven har form af bunden skriftlig hjemmeopgave, som udleveres ved kursets afslutning. Besvarelsens længde fastsættes af underviser ved opgavens udlevering. I prøven kan bl.a. indgå tekstlæsningsopgaver, multiple choice spørgsmål, grammatikopgaver, lytteopgaver mv.

Afløsning

Prøven kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i det pågældende kursus, dvs. 80 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af mundtlige og/eller skriftlige oplæg som en del af kurset.
Bedømmelsesform: Der gives bedømmelsen bestået/ikke bestået.

Besvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor.

Kontakt

Studiesekretær Anne Vestergaard Larsen
Kroghstræde 1, 1. etage, rum 2.013
Tlf.: 9940 9925
Mail: sprogkurser@cgs.aau.dk