Sprogkurser for studerende på Aalborg Universitet

Sprogkurser for studerende på Aalborg Universitet, campus Aalborg og campus København

Sprog- og kulturkompetencer er væsentlige konkurrenceparametre i en globaliseret verden med masser af international konkurrence. Ekstra kompetencer inden for fx engelsk, fransk, spansk, tysk og kinesisk er derfor gode at have på eksamensbeviset som et supplement til det fag, du i forvejen studerer. Vi udbyder i foråret 2017 kurser i sprog og kultur for både campus Aalborg og campus København med start i uge 6 (anden uge i februar).

Du skal være forberedt på, at der er en del forberedelse til kurserne, så hvis du i forvejen har et stramt skema, bør du overveje, om du har tid til at gennemføre kurset. Vi gør desuden opmærksom på, at sprogkurserne finansieres ved, at de studerende består kurserne, hvilket kræver, at du er til stede minimum 6 kursusgange og deltager aktivt. Ellers får studienævnet ikke midler til at køre sprogkurserne, og så risikerer vi, at vi ikke fremover kan tilbyde jer kurserne.

Tilmeldingsfristen er mandag den 16. januar kl. 12.00. Herefter kan du stadig udfylde tilmeldingsskemaet og komme på en venteliste. Vi kontakter dig, hvis der bliver en ledig plads. Kursusstart er i uge 6 (anden uge i september).

Inden du skriver til os med spørgsmål, så læs på siderne her, hvor du finder alle oplysninger. Eller kig på vores FAQ, hvor du finder svar på de spørgsmål, vi typisk får fra studerende.

Sprogkurser campus Aalborg

Sprogkurser campus Aalborg

sprogkurser i foråret 2017, campus aalborg.

Du har som bachelor-, kandidat- eller Ph.d. studerende på Aalborg Universitet campus Aalborg mulighed for at tage et frivilligt sprogkursus, uanset hvilken uddannelse du går på.

Fristen for tilmelding er udløbet. Du kan fortsat tilmelde dig ventelisten. Læs oplysningerne på siden her grundigt, inden du tilmelder dig via linket nederst på siden. Vi giver dig besked, hvis du får en plads.

Kurser i foråret 2017

De fleste sprogkurser udbydes på både begynder-, mellem- og fortsætterniveau inden for fremmedsprogene engelsk, fransk, spansk, tysk og kinesisk. Kurserne løber over 8 uger med 2 timer pr. uge og vil ligge på tidspunkter, hvor de fleste studerende har mulighed for at følge dem, dvs. oftest mellem 16 og 18.

Alle kurser er planlagt til start i uge 6.

Du vil blive undervist af sprogundervisere fra Skolen for Kultur og Globale Studier, AAU, og i kinesisk desuden af undervisere fra The Confucius Institute på AAU. Hvis du gennemfører kurset, udløser det 3 ECTS-point. Kun Ph.d. studerende vil blive opkrævet et kursusgebyr for at deltage.

Vigtigt: Hvis du er ph.d.-studerende: læs mere omkring tilmelding for ph.d.-studerende længere ned på siden.

Du skal teste dig, så vi kan se, hvilket hold du skal på

For at vi kan inddele holdene i forskellige niveauer (begynder, fortsætter osv.), skal du for engelsk, fransk, spansk, tysk og kinesisk gennemføre en lille sprogtest. Hvis du aldrig har lært det ønskede sprog før, skal du ikke tage testen.

Kinesisk

Når du går ind i tilmeldingsskemaet, bliver du spurgt, om du tidligere har lært kinesisk. Hvis du svarer ja, bliver du ledt igennem en lille kinesisk test og nogle spørgsmål. Vi kigger derefter på dine svar og vurderer, hvilket niveau du skal på. Det er vigtigt, at du udfører testen alene uden hjælp, så vi får et reelt billede af, om du kan noget kinesisk i forvejen, og i givet fald hvor meget du kan.

Engelsk, fransk, spansk og tysk

Du finder sprogtesten for engelsk, fransk, spansk og tysk her.

Hvis du er nybegynder på det ønskede sprog, skal du IKKE tage testen. Når du har gennemført testen for engelsk, fransk, spansk eller tysk, får du et resultat frem, som du skal anføre i tilmeldingsskemaet. Bemærk at A1 i testen er det laveste niveau og C2 det højeste niveau. Det er vigtigt, at du udfylder testen alene og uden hjælp, så vi får et reelt billede af dine forkundskaber, og kan sætte dig på det rette hold.

Kurserne starter i uge 6 (anden uge af februar).

Du får besked pr. student-email, om du er optaget og om mødetid, sted mv.

Tilmelding dig ventelisten for sprogkurser i Aalborg her

 

 

Sprogkurser campus København

Sprogkurser campus København

sprogkurser i foråret 2017, campus københavn

Alle bachelor- og kandidatstuderende på Aalborg Universitet, campus København har tilbud om at følge et frivilligt sprogkursus. Kurserne udbydes normalt i efteråret på begynderniveau I inden for engelsk, fransk, spansk og tysk. Engelskkurset er dog ikke for helt nybegyndere. I foråret udbydes normalt kurser inden for engelsk, fransk, spansk og tysk men på niveau II (fortsætterniveau).

I foråret 2017 udbyder vi følgende kurser:

Fristen for tilmelding er udløbet. Du kan stadig tilmelde dig via linket nederst på siden og komme på ventelisten. Tysk bliver desværre ikke oprettet, da der er for få tilmeldte.

  • Engelsk II: kommer til at ligge mandage kl. 16.30-18.15. Første kursusgang mandag den 6. februar.
  • Fransk II: kommer til at ligge tirsdage kl. 16.30-18.15. Første kursusgang tirsdag den 15. februar.
  • Spansk II: kommer til at ligge tirsdage kl. 16.30-18.15. Første kursusgang tirsdag den 7. februar.

Der vil være et begrænset antal pladser, som fordeles efter først-til-mølle princippet. Kurserne løber over 8 uger med 2 timer pr. uge og vil ligge på tidspunkter, hvor de fleste studerende har mulighed for at følge dem, dvs. oftest mellem 16 og 18 eller 18 og 20. Alle studerende modtager i starten af januar en mail om sprogkurserne.

Tilmeld dig ventelisten til et sprogkursus i København her.

Tilmelding for phd-studerende (kun i Aalborg)

Phd-studerende i Aalborg kan tilmelde sig et sprogkursus pr. semester, hvis de på forhånd har fået deres vejleders godkendelse heraf. Inden du tilmelder dig i tilmeldingsskemaet, skal du derfor tale med din vejleder og få en accept af, at du tilmelder dig.

Pris for phd-studerendes deltagelse i sprogkurser

Deltagelse i et sprogkursus koster 2800 kr. for phd-studerende.

Før du tilmelder dig et sprogkursus i tilmeldingsskemaet

  1. Få din vejleders godkendelse af, at du tilmelder dig (prisen er 2800 kr. for et sprogkursus)
  2. Send herefter en mail til lacs@cgs.aau.dk, hvor du oplyser dit eget navn, din vejleders navn og email samt din sekretærs navn og email
  3. Vi vil herefter sende en opkrævning på gebyret til din sekretær.
  4. Herefter tilmelder du dig via ansøgningsskemaet.

Kontakt

Studiesekretær Anne Vestergaard Larsen
Kroghstræde 1, 1. etage, rum 2.013
Tlf.: 9940 9925
Mail: sprogkurser@cgs.aau.dk