Sprogkurser for studerende på Aalborg Universitet

Sprogkurser for studerende på Aalborg Universitet, campus Aalborg og campus København

Sprog- og kulturkompetencer er væsentlige konkurrenceparametre i en globaliseret verden med masser af international konkurrence. Ekstra kompetencer inden for fx engelsk, fransk, spansk, tysk og kinesisk er derfor gode at have på eksamensbeviset som et supplement til det fag, du i forvejen studerer. Vi udbyder i efteråret 2016 kurser i sprog og kultur for både campus Aalborg og campus København med start i uge 38 (næstsidste uge af september).

Du skal være forberedt på, at der er en del forberedelse til kurserne, så hvis du i forvejen har et stramt skema, bør du overveje, om du har tid til at gennemføre kurset. Vi gør desuden opmærksom på, at sprogkurserne finansieres ved, at de studerende består kurserne, hvilket kræver, at du er til stede minimum 6 kursusgange og deltager aktivt. Ellers får studienævnet ikke midler til at køre sprogkurserne, og så risikerer vi, at vi ikke fremover kan tilbyde jer kurserne.

Tilmeldingsfristen er fredag den 9. september kl. 12.00. Herefter kan du stadig udfylde tilmeldingsskemaet og komme på en venteliste. Vi kontakter dig, hvis der bliver en ledig plads. Kursusstart er i uge 38 (næstsidste uge af september).

Inden du skriver til os med spørgsmål, så læs på siderne her, hvor du finder alle oplysninger. Eller kig på vores FAQ, hvor du finder svar på de spørgsmål, vi typisk får fra studerende.

Sprogkurser campus Aalborg

Sprogkurser campus Aalborg

Fristen for tilmelding til sprogkurser er nu udløbet

Der starter nye sprogkurser i februar 2017.

Du har som bachelor-, kandidat- eller Ph.d. studerende på Aalborg Universitet campus Aalborg mulighed for at tage et frivilligt sprogkursus, uanset hvilken uddannelse du går på.

Læs oplysningerne på siden her grundigt, inden du tilmelder dig.

Kurser i efteråret 2016

De fleste sprogkurser udbydes på både begynder-, mellem- og fortsætterniveau inden for fremmedsprogene engelsk, fransk, spansk, tysk og kinesisk. Kurserne løber over 8 uger med 2 timer pr. uge og vil ligge på tidspunkter, hvor de fleste studerende har mulighed for at følge dem, dvs. oftest mellem 16 og 18.

Alle kurser er planlagt til start i uge 38.

 • Engelsk kommer højst sandsynligt til at ligge mandag, tirsdag eller torsdag afhængigt af, hvilket niveau du kommer på.
 • Fransk kommer højst sandsynlig til at ligge mandag, tirsdag eller torsdag afhængigt af, hvilket niveau du kommer på.
 • Spansk kommer højst sandsynligt til at ligge tirsdag eller onsdag afhængigt af, hvilket niveau du kommer på.
 • Tysk kan ligge onsdag eller torsdag afhængigt af, hvilket niveau du kommer på.
 • Kinesisk kommer højst sandsynligt til at ligge tirsdag eller onsdag afhængigt af, hvilket niveau du kommer på.

Du vil blive undervist af sprogundervisere fra International Virksomhedskommunikation og i kinesisk desuden af undervisere fra The Confucius Institute på AAU. Hvis du gennemfører kurset, udløser det 3 ECTS-point. Kun Ph.d. studerende vil blive opkrævet et kursusgebyr for at deltage.

Vigtigt: Hvis du er ph.d.-studerende: læs mere omkring tilmelding for ph.d.-studerende længere ned på siden.

Du skal teste dig, så vi kan se, hvilket hold du skal på

For at vi kan inddele holdene i forskellige niveauer (begynder, fortsætter osv.), skal du for engelsk, fransk, spansk, tysk og kinesisk gennemføre en lille sprogtest. Hvis du aldrig har lært det ønskede sprog før, skal du ikke tage testen.

Kinesisk

Når du går ind i tilmeldingsskemaet, bliver du spurgt, om du tidligere har lært kinesisk. Hvis du svarer ja, bliver du ledt igennem en lille kinesisk test og nogle spørgsmål. Vi kigger derefter på dine svar og vurderer, hvilket niveau du skal på. Det er vigtigt, at du udfører testen alene uden hjælp, så vi får et reelt billede af, om du kan noget kinesisk i forvejen, og i givet fald hvor meget du kan.

Engelsk, fransk, spansk og tysk

Du finder sprogtesten for engelsk, fransk, spansk og tysk her.

Hvis du er nybegynder på det ønskede sprog, skal du IKKE tage testen. Når du har gennemført testen for engelsk, fransk, spansk eller tysk, får du et resultat frem, som du skal anføre i tilmeldingsskemaet. Bemærk at A1 i testen er det laveste niveau og C2 det højeste niveau. Det er vigtigt, at du udfylder testen alene og uden hjælp, så vi får et reelt billede af dine forkundskaber, og kan sætte dig på det rette hold.

Kurserne starter i uge 38 (næstsidste uge af september).

Du får besked pr. student-email, om du er optaget og om mødetid, sted mv.

 

 

Sprogkurser campus København

Sprogkurser campus København

Fristen for tilmelding er udløbet

Der starter nye sprogkurser i februar 2017.

Vi sender dig en student-email, hvis der bliver en plads ledig til dig.

Alle bachelor- og kandidatstuderende på Aalborg Universitet, campus København har tilbud om at følge et frivilligt sprogkursus. Kurserne udbydes normalt i efteråret på begynderniveau I inden for engelsk, fransk, spansk og tysk. Engelskkurset er dog ikke for helt nybegyndere. I foråret udbydes normalt kurser inden for engelsk, fransk, spansk og tysk men på niveau II.

I efteråret 2016 udbyder vi følgende kurser:

 • Engelsk I: kommer højst sandsynligt til at ligge mandage kl. 16.30-18.15. Første kursusgang i uge 38
 • Fransk I: kommer sandsynligvis til at ligge tirsdage kl. 17.00-18.45. Første kursusgang i uge 38.
 • Spansk I: kommer højst sandsynligt til at ligge onsdage kl. 16.30-18.15. Første kursusgang i uge 39.
 • Tysk I: kommer højst sandsynligt til at ligge mandage kl. 16.30-18.15. Første kursusgang i uge 38.

Der vil være et begrænset antal pladser, som fordeles efter først-til-mølle princippet. Kurserne løber over 8 uger med 2 timer pr. uge og vil ligge på tidspunkter, hvor de fleste studerende har mulighed for at følge dem, dvs. oftest mellem 16 og 18 eller 18 og 20. Alle studerende modtager i starten af september en mail om sprogkurserne.

 

Tilmelding for phd-studerende (kun i Aalborg)

Phd-studerende i Aalborg kan tilmelde sig et sprogkursus pr. semester, hvis de på forhånd har fået deres vejleders godkendelse heraf. Inden du tilmelder dig i tilmeldingsskemaet, skal du derfor tale med din vejleder og få en accept af, at du tilmelder dig.

Pris for phd-studerendes deltagelse i sprogkurser

Deltagelse i et sprogkursus koster 2800 kr. for phd-studerende.

Før du tilmelder dig et sprogkursus i tilmeldingsskemaet

 1. Få din vejleders godkendelse af, at du tilmelder dig (prisen er 2800 kr. for et sprogkursus)
 2. Send herefter en mail til lacs@cgs.aau.dk, hvor du oplyser dit eget navn, din vejleders navn og email samt din sekretærs navn og email
 3. Vi vil herefter sende en opkrævning på gebyret til din sekretær.
 4. Herefter tilmelder du dig via ansøgningsskemaet.

Kontakt

Studiesekretær Anne Vestergaard Larsen
Kroghstræde 1, 1. etage, rum 2.013
Tlf.: 9940 9925
Mail: larsen@cgs.aau.dk