Indsendelse af sessionsforslag

NB! Deadline 1. september 2016

Sprog

Forslag til sessioner kan indsendes på enten et af de skandinaviske sprog eller på engelsk.


Typer af sessionsforslag

Panelsessioner

Panelsessioner har en varighed a 90 minutter og består af enten tre paper-fremlæggelser à maks. 20 minutters varighed eller fire paper-fremlæggelser a maks. 15 minutters varighed. Der er derudover afsat ti minutter til spørgsmål og diskussion pr. paper. Bemærk at mere formaliserede kommenteringer af papers tæller som paper-fremlæggelse, samt at der i alle sessioner bør afsættes tilstrækkelig med tid til en generel diskussion. Forslag til panelsessioner bør inkludere en overskrift, en liste over bidragydere, navnet på mødelederen samt titlerne på de enkelte papers. Ethvert forslag til en panelsession bør inkludere et abstract på 200‐300 ord foruden abstracts på 200-300 ord for hvert af de individuelle papers. Beslutningen om hvilke panelsessioner der accepteres, vil ikke kun basere sig på en vurdering af de enkelte papers, men også på evnen til at skabe sammenhæng mellem dem. Panelforslag vil blive accepteret enten i deres helhed eller slet ikke.


Rundbordsdiskussioner

En rundbordsdiskussion varer ligeledes 90 minutter, men i dette format kan man have en mere stramt koordineret diskussion, der som oftest involverer 4-6 talere, og derudover engagere tilhørerne. Rundbordsdiskussionerne vil ligeledes blive accepteret i deres helhed og på baggrund af et abstract af 200‐300 ord. Forslag til rundbordsdiskussioner skal indeholde en overskrift, en liste over bidragyderne samt navnet på mødelederen.


Individuelle præsentationer

Endvidere accepteres indsendelsen af forslag til individuelle præsentationer af papers a maks. 20 minutters varighed, som ved accept bliver sat sammen i sessioner a tre-fire papers. Arrangementskomitéen opfordrer enhver, der ikke er del af en session, eller som ønsker at indgå i nye sammenhænge, om at indsende forslag. Forslagene bliver vurderet på lige fod med de øvrige sessionsforslag. Et forslag til individuel præsentation skal indeholde præsentationens titel, et abstract på 200‐300 ord og en liste med 4 nøgleord, som beskriver temaet og hjælper komitéen med at identificere, hvordan paperet bedst indgår i sammenhæng med andre individuelle præsentationer.

Se også Conference Proceedings


Eksperimentelle sessioner

Der opfordres desuden til at indsende forslag til sessioner, som anvender nye metoder i formidlingen af forskningsresultater, eller som rummer et mere interaktivt element og som i højere grad inddrager og involverer tilhørerne, end det ofte er tilfældet med de konventionelle sessioner. For eksperimentelle sessioner a 90 minutters varighed bedes man indsende et abstract bestående af 200-300 ord med en beskrivelse af indholdet og 200-300 ord med en præsentation af formatet samt en liste over bidragyderne. Forespørgsler om eksperimentelle sessioner af længere varighed bør sendes direkte til arrangementskomitéen (nhm2017@easychair.org).


Standardudstyr i konferencelokalerne

Samtlige konferencelokaler er udstyret med en projektor til brug for PowerPoint-præsentationer. Hvis der er brug for yderligere elektronisk udstyr, bedes man selv medbringe dette. Kontakt venligst konferencearrangørerne, hvis der er spørgsmål i denne henseende.


Indsendelse af forslag til sessioner

Samtlige forslag bedes indsendt via EasyChair.


Easy Chair Quick Guide

 1. Log ind på konferencens side til sessionsforslag
  - Eksisterende brugere kan logge ind i EasyChair ved at anvende deres eksisterende brugernavn og kodeord (f.eks. hvis du tidligere har indsendt abstracts til konferencer, der anvender EasyChair).
  - Nye brugere må først oprette en EasyChair-konto via ovennævnte hjemmeside. 
 2. Når du er logget ind, klikker du på ”New Submission”-knappen i øverste venstre hjørne. (Hvis du ikke kan se ”New Submission”-knappen, så klik på ”NHM-2017” i den sorte menulinje og vælg ”Change role” og vælg ”Author” fra listen og følg herefter trin 3-6. Eller hvis du ser, at du er logget på en anden konference, så klik på linket ”If you want to switch to a role in a different conference, click here.”, og vælg ”NHM-2017”
 3. Udfyld venligst den krævede information under ”Authors” 
 4. Kun for forslag til panelsessioner: Som tilføjelse til det overordnede online-abstract bedes du uploade en PDF-fil som indeholder abstracts af de enkelte papers.
  Kun for forslag til rundbordsdiskussioner: Som tilføjelse til det overordnede online-abstract, bedes du uploade en PDF-fil som indeholder listen over bidragydere og navnet på mødelederen. 
 5. Tilføj ”Keywords” (angiv minimum fire nøgleord og hvert ord separat på en ny linje). 
 6. Det er muligt at se og revidere abstracts og anden information helt frem til deadline for indsendelse af forslag.


Vigtig meddelelse

Bemærk venligst at meddelelsen om accept vil blive sendt via EasyChair. Desværre bliver e-mails fra EasyChair ofte fanget i spamfiltre, så du bedes tjekke dit spam-filter eller ændre din e-mail- indstillinger, så e-mails fra EasyChair ikke blokeres.