Den Nordiske Historiebogpris 2017

Indstilling af kandidater

 Download.

Formålet med Den Nordiske Historiebogspris er at stimulere interessen for Nordens historie. Prisen vil blive tildelt forfatteren af det mest banebrydende og innovative historiske værk om Nordens historie udgivet i de senere år.

Prisoverrækkelsen finder sted ved Nordisk Historikermøde hvert tredje år, næste gang i Aalborg i august 2017, og består af et diplom og 5.000 DKK. Modtageren vil blive inviteret til at deltage i konferencen.

Prisen er indstiftet på foranledning af Den Nordiske Historikerkomité, som består af repræsentanter for de nationale historiske foreninger, i marts 2016. 


Hvem kan ansøge?

Forfattere og forlag kan nominere bøger om nordisk historie. Nordisk historie defineres i denne forbindelse som Nordens historie (eller sagt på en anden måde: historiske værker om et enkelt nordisk land vil ikke komme i betragtning). Der er ingen begrænsninger med hensyn til emner eller historiske perioder.

Både monografier og antologier kan indsendes. Bøgerne kan være skrevet på de nordiske sprog eller på engelsk, tysk eller fransk.

Bøgerne skal være udgivet i perioden siden det senest afholdte Nordisk Historikermøde. Denne indkaldelse til
indstilling af kandidater dækker perioden 2014-2017.


Hvordan ansøger man?

For at indstille en bog til Den Nordiske Historiebogspris bedes man indsende tre eksemplarer af bogen og et følgebrev til: The Scandinavian Journal of History, Att.: Redaktør, professor Klaus Petersen, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M., Danmark.

Deadline: 1. maj 2017

Nomineringerne vil blive evalueret af et udvalg af fremtrædende eksperter i Nordens historie.

For yderligere informationer, kontakt venligst: Det 29. Nordiske Historikermøde, Att.: Generalsekretær, lektor Poul Duedahl, Aalborg Universitet, Kroghstræde 1, 9220 Aalborg Ø, Danmark. E-mail: duedahl@cgs.aau.dk, tlf.: +45 9040 9141 - hjemmeside: www.nhm.aau.dk.