Konferencerapporter


Det 29. Nordiske Historikermøde sponserer udgivelsen af tre bind med udvalgte bidrag fra konferencen inden for tre udvalgte temaer. Det drejer sig om:

Bind 1: Historie – didaktik, dannelse og bevidsthed (red. Peter Brunbech m.fl.)

Bind 2: Reformer og ressourcer (red. Martin Dackling m.fl.)

Bind 3: Efter Reformationen (red. Kari G. Hempel m.fl.)

Nordisk Historikermøde er gået sammen med Aalborg Universitetsforlag for at sikre, at disse konferencerapporter indgår i en allerede eksisterede, fagfællebedømt skriftserie, som opfylder de gældende bibliometriske standarder. Alle artikler således har været gennem en anonym fagfællebedømmelse.

Nordisk Historikerkomité har besluttet, at historikermødernes konferencerapporter fremover skal være tilgængelige online og frit tilgængelige for alle deltagere. Konferencerapporterne for Det 29. Nordiske Historikermøde offentliggøres 1. august 2017.

#nhm2017