Conference proceedings

Det 29. Nordiske Historikermøde sponserer udgivelsen af tre bind med udvalgte bidrag fra konferencen. Vi er gået sammen med Aalborg Universitetsforlag for at sikre, at disse proceedings indgår i en allerede eksisterede, fagfællebedømt skriftserie, som opfylder de gældende bibliometriske standarder.

Vi opfordrer alle, der præsenterer papers ved konferencen om at benytte sig af muligheden for at indgå i en eller flere af publikationerne.


Proceduren er følgende:

  1. Når dit abstract er accepteret, bedes du bekræfte, om du ønsker at dit paper indgår i historikermødets proceedings og/eller om du er villig til redigere eller være medredaktør på et af bindene. 
     
  2. Udvælgelsen af abstracts gennemføres fra 15. november-15. december 2016 af programudvalget. Udvælgelsen tager udgangspunkt i muligheden for at samle en kritisk masse af papers inden for fælles temaer. 
     
  3. Forfattere, hvis abstracts udvælges til publicering i historikermødets proceedings, vil blive bedt om at indsende en færdig artikel på mellem 15 og 20 standardsider allersenest pr. 1. februar 2017. Retningslinjer for referencer og andre redaktionelle udsendes sammen med invitationen til at bidrage. 
     
  4. Artiklerne bliver fagfællebedømt i løbet af de efterfølgende to måneder. Du bedes respondere på bedømmernes kommentarer hurtigt, således at den færdige tekst ligger klar i april 2015.

De tre bind proceedings vil derved ligge færdigtrykt i rimelig tid forud for historikermødets begyndelse.